• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Maj 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

IT-säkerhet handlar om att få människor att förstå

Det är hög tid att lägga resurser på IT-säkerhet, menar Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. De stora utmaningarna Big Data och Internet of Things kommer att ha omvälvande effekter både på det personliga planet och på samhället. Vår integritet kommer att påverkas. Många strukturer i samhället måste ändras för att vi ska dra full nytta av både digitalisering och IoT.

Läs Anne-Marie Eklund Löwinders ledare

Den Digitala Stambanan vill lyfta Mälardalsregionen

Produktion 2030 och PiiA initierade projektet ”Den Digitala Stambanan” förra året. Bakgrunden är att industrins förutsättningar förändras generellt genom digitaliseringen av affärs- och tekniska flöden.

Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut? Det är frågor som projektet söker svar på. Den 3 maj hölls en workshop på temat i Västerås.

Läs artikeln om projektet

Catarina Berglund ny processledare för Automation Region

Catarina Berglund, ny processledare för Automation Region.

Automation Region har under de senaste åren etablerat sig som en viktig aktör inom den svenska automationsbranschen. Som ett naturligt steg i Automation Regions fortsatta utveckling är det nu dags för ett ledarskifte. Ny processledare från och med den 1 september 2017 är Catarina Berglund, idag verksamhetsledare vid Strängnäs Business Park och även ledamot i Automation Regions styrelse.

Läs mer om Automation Regions ledarskifte

Öppet för anmälan till Automation Summit

Nu har vi öppnat för anmälningar till Automation Summit 2017. Var med när vi för fjärde året i rad tar sikte på utveckling och framtida möjligheter inom automationsindustrin. Välkommen till Västerås och Aros Congress Center den 12 oktober.

Läs mer och anmäl dig

Ny medlem – Karlskoga Automation

Vi välkomnar Karlskoga Automation som ny medlem i Automation Region. Företaget erbjuder totala automationslösningar, design, programmering, tillverkning, installation och idrifttagning för kunder inom bland annat läkemedel, industri-, försvar- och energi/vattenrening. De finns i Karlskoga med ett sälj- och servicekontor i Stockholm.

Bekanta dig med våra medlemmar och partner

Agro Sörmland mot high tech och precisionslantbruk

Den 17 maj var det kickoff för Agro Sörmland – en neutral mötes- och utvecklingsarena för gröna, biobaserade näringar. Ett 50-tal nyckelpersoner, verksamma inom gröna näringar och närliggande branscher i Sörmland, samlades på Kilenkrysset i Strängnäs för en intressant kväll med fokus på tillväxt, innovation och teknikutveckling inom bland annat lantbruket.

Läs mer om kickoffen i Strängnäs

Automation Region och MSB i samarbete

Foto: Johan Eklund, MSBMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltog vid Automation Regions frukostmöten om industriell IT-säkerhet i Västerås och Stockholm i mars. Det konstaterades då att frågan om IT-säkerhet inom industrin är högaktuell och att mycket händer inom området. För att informera om en del av det som är på gång har MSB publicerat ett informellt informationsblad.

Ta del av MSB:s informationsblad

Projektet Smart Industri besökte Luleå

Den 18 maj medverkade Automation Region i IVA:s seminarieserie om projektet Smart Industri, den här gången i Luleå. Många inspirerande presentationer och kloka tankar delades under dagen. Några exempel var Thomas Stetter från Siemens som pratade om Siemens Digital Factory, samt Björn Langbeck, Tillväxtverket, och Monica Bellgran, Teknikföretagen, som presenterade programmet Kickstart.

Automation Region inledde blocket om ledarskap och kompetensutveckling samt medverkade i panelsamtal kring kompetensfrågor, samverkan och öppen innovation.

Läs mer om Smart Industri

Optimistiskt om framtidens jobb

Yrken och arbetsuppgifter försvinner, men istället kommer nya yrken och nya arbetsuppgifter. Så ungefär kan man sammanfatta Svenskt Näringslivs seminarium på Munktell Science Park i Eskilstuna om framtidens jobb i den fjärde industriella revolutionen. Det var ett seminarium med optimismen i centrum där samarbetets funktion poängterades särskilt.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida

Kommande aktiviteter

Samspel och ledarskap i digitaliseringen
Frukostmöte i Västerås · 2017-06-07
Mer information och anmälan

Samspel och ledarskap i digitaliseringen
Frukostmöte i Stockholm · 2017-06-14
Mer information och anmälan