• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Maj 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Success factors for digital business models

Med hjälp av digitala tjänster och affärsmodeller kan svenska industriföretag minska sin negativa miljöpåverkan och samtidigt stärka sin konkurrenskraft. Många företag saknar dock kunskap kring att bygga upp och implementera nya affärsmodeller tillsammans med övriga aktörer i det industriella ekosystemet.

Projektet DigIn syftar till att åstadkomma bättre samarbeten och nya partnerskap inom industrin. Nya digitala affärsmodeller ska utvecklas, testas och implementeras utifrån ett ekosystemperspektiv.

Läs Vinit Paridas ledare (på engelska) →

Bättre genomslagskraft när vi står enade

Med genomförandet av frukostmötena i maj – ”Digitaliseringen av Sveriges infrastruktur” – har Automation Region fördjupat samarbetet med Järnvägsklustret. Att järnväg och automation är två av Västmanlands styrkeområden ger ett bra utgångsläge.

Artikel om samverkan med Järnvägsklustret →

Automation Summit – tidig registrering

Den 9 oktober 2019 genomför vi den sjätte upplagan av konferensen Automation Summit – den här gången på Aros Congress Center i Västerås. Med utgångspunkt i transformativa trender som identifierats av industrin konkretiserar vi möjliga vägar framåt – för att gå från ord till handling.

Tidig registrering med reducerad anmälningsavgift till och med den 30 juni →

Marknadsför dina kommande aktiviteter hos Automation Region

Medlemmar, stödorganisationer eller partner till Automation Region har möjlighet att publicera sina kommande aktiviteter på vår webbsida. Våra medlemmars och partners aktiviteter visas på startsidan (de tre närmast kommande) samt på sidan ”Medlemmars och partners aktiviteter”. Vi inkluderar även ett antal av dessa aktiviteter i nyhetsbrevet – premiär i detta nyhetsbrev, se nedan!

Kontakta oss för att få tillgång till registreringssidan →

Formas-utlysning för digitalisering av livsmedelssystemet

Det statliga forskningsrådet Formas utlyser upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetenser. Syftet är att bidra till att stärka livsmedelssystemet hållbarhet och konkurrenskraft genom digital transformation. Utlysningen vänder sig till forskare som är verksamma vid företag, forskningsinstitut eller lärosäten och den är öppen till och med den 27 augusti.

Mer information och ansökan hos Formas →

Medlemmars och partners aktiviteter

MDH Conference on Engineering Design – MCED
Konferens i Eskilstuna 2019-06-03 · Arrangeras av Mälardalens högskola, MITC, Automation Region
Mer information och anmälan →

Digi Demo Day – testbäddar för additiv tillverkning
Workshop i Mölndal 2019-06-11 · Arrangeras av LIGHTer med flera
Mer information och anmälan →

Licensiering och patentförsäljning – hur gör man?
Seminarium i Västerås 2019-06-18 · Arrangeras av Västerås Science Park, Välfärd och hälsa
Mer information och anmälan →

Automation Regions aktiviteter

Automation hela vägen – möjligheter med additiv tillverkning av robottillbehör
Frukostmöte med workshop i Västerås · 2019-06-25
Mer information och anmälan →

Automation hela vägen – möjligheter med additiv tillverkning av robottillbehör
Frukostmöte med workshop i Stockholm · 2019-06-27
Mer information och anmälan →

Automation Summit 2019
Konferens · 2019-10-09
Mer information och anmälan →