• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Maj 2020 · Läs på webbsidan

Var är den nya frysboxen?

Vad är vår tids stora innovation kring livsmedel? Kyl och frys revolutionerade livet för min mormor. Hon kunde förvara maten utan att behöva salta, röka, konservera, koka – en revolution både vad gällde att spara tid och att kunna ta tillvara på allt. Hela värdekedjan förändrades, nya logistikkedjor med frystransporter växte fram, livsmedelshandeln fick kyl- och frysdiskar, nya produkter och produktsegment utvecklades … Alla produktutvecklare och innovatörer tillförde en enorm kreativitet. Var är dagens frysbox?

Läs Marie Gidlunds ledare →

Ny utbildning för medlemmar – Tjänsteaffären

Nu erbjuds medlemmar i Automation Region att delta i utbildningen Tjänsteaffären som riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering i verksamheten. Efter utbildningen har deltagarna möjlighet att medverka i ett dedikerat nätverk som diskuterar tjänsteaffärens möjligheter och utmaningar i ett större perspektiv.

Läs mer och anmäl intresse →

Sikte på en europeisk digital innovationshubb

Automation Region har lämnat in en intresseanmälan till Vinnova om att vara med och bygga en europeisk digital innovationshubb, EDIH. Satsningen på innovationshubbar ingår i EU:s program för ett digitalt Europa som syftar till att stödja digital omställning inom industrin och samhället.

– I vår intresseanmälan fokuserar vi framförallt på uppkopplad industri och dataanalys, där vi ser att vi har stora möjligheter att samla excellens och skapa värde för industrin, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Läs mer om EDIH-processen →

Automation Region och Rise driver AI-frågor vid ISPIM Virtual

Under 2018 var Automation Region med och startade en special interest group för utveckling av AI och innovationsledning inom det globala nätverket ISPIM, International Society for Professional Management. Gruppens arbete leds av Helena Blackbright, projektledare på Automation Region, och biträdande professor Stoyan Tanev vid kanadensiska Carleton University.

– Inom den digitala transformationen är AI en central möjliggörare för exempelvis självlärande system och mönsterigenkänning i stora datamängder, säger Helena Blackbright. Samtidigt krävs framgångsrik innovationsledning för att realisera nyttan med nya digitala tekniker.

Läs mer om arbetet inom ISPIM och deras kommande konferens →

Strategiskt samarbete med danska Robocluster

Automation Region och danska Robocluster inleder ett samarbete för att främja svensk och dansk innovation. Samarbetet grundar sig på tre verksamhetsområden – gemensamma aktiviteter, forsknings- och innovationsprojekt samt erfarenhetsutbyte mellan de både klustermiljöerna och dess medlemmar.

Läs mer om samarbetet →

Sandbacka Science Park undersöker processmognad och digitalisering

Under 2019 genomförde Automation Region en nationell behovsinventering där syftet var att bättre förstå de utmaningar som företagen upplever i den digitala transformationen. Nyligen slutförde vår samarbetspartner Sandbacka Science Park i Sandviken en regional studie med liknande inriktning och särskilt fokus på små och medelstora företag. Vi har pratat med Sima Valizadeh, ansvarig för additiv tillverkningsteknik och affärsutveckling på Sandbacka Science Park, om resultat och insikter från studien.

Läs mer om studien →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

EnergiStrategiDagen
Konferens online 2020-06-25 · Arrangeras av Sigholm Tech AB
Mer information och anmälan →

Advanced Engineering 2020
Mässa i Göteborg 2020-09-02 · Arrangeras av Easyfairs
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

ISPIM Virtual
Konferens · 2020-06-08
Mer information och anmälan →

AI-lösningar för industriell tillämpning
Webbinarium · 2020-06-09
Mer information och anmälan →

Software integration on all levels
Webbinarium · 2020-06-23
Mer information och anmälan →

Ta kontroll över dina processer och ställ rätt krav på it-system och organisation
Webbinarium · 2020-08-20
Mer information och anmälan →

Automation Regions samtliga kommande aktiviteter hittar du här →