• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Mars 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Här har du genvägen till nya tekniklösningar med industrin i fokus

Ledare · Linda Krondahl, CEO, THINGS

Linda Krondahl

Att ta fram hårdvara är svårt och komplext. Det tar längre tid, kräver mer pengar, kontakter och erfarenhet än man tror. Tillsammans med rätt aktörer går det mycket snabbare. Därför behövs THINGS.

THINGS® är en hårdvaruhub på KTH Campus, down-town Stockholm. För den som är intresserad av hårdvarurelaterade lösningar är det en plats att hålla ett öga på och kanske besöka när ni har vägarna förbi Stockholm.

Läs Linda Krondahls ledare

Världsledande forskning söker industriella samarbetspartner

Marjan SirjaniMarjan Sirjani är professor i mjukvaruteknik vid Mälardalens högskola och har sin grundutbildning vid Irans främsta tekniska universitet, Sharif University of Technology i Teheran. Marjan har närmast kommit till Västerås via Island och Universitet i Reykjavik. Att Marjan hamnade i just Västerås är ingen slump.

– Nej, det var ett medvetet val. Sverige är ett land med högteknologisk industri och Västerås är en lagom stor stad, där människorna är vänliga och det är lugnt. Här kan jag vara nära naturen.

Läs intervjun med Marjan Sirjani

Mot nya utmaningar

Bästa kollegor, medlemmar och samarbetspartner,

Jag har bestämt mig för att anta nya utmaningar i min fortsatta yrkeskarriär och avslutar min tjänst som processledare på Automation Region vid Mälardalens högskola den 31 mars.

Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka för den erfarenhet och de nya perspektiv som jag har fått genom att samarbeta med alla inom innovationssystemet i hela Sverige – ingen nämnd, ingen glömd.

Läs hälsningen från Mikael Klintberg

Den första kompetenshubben startad

Som ett av flera steg mot att i ännu högre utsträckning bidra till inte bara kunskapsspridning utan även kunskapsutveckling inom automation och digitalisering har Automation Region tillsammans med RISE SICS utvecklat konceptet kompetenshubb.

Läs mer om den nya kompetenshubben

Tomas Lagerberg – blivande hedersdoktor med känsla för teknik

– Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna inspirera studenter och öka intresset för teknik.

Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017. Tomas Lagerberg har medverkat vid flera av Automation Regions aktiviteter, senast som ”sidekick” till moderatorerna vid 2016 års upplaga av Automation Summit.

Läs mer om promoveringen på MDH:s hemsida

Aktuellt hos medlemmar och partner

Mattias NässénAcando satsar på Business Intelligence och rekryterar Mattias Nässén. Han kommer närmast från tjänsten som chef för IS och Data Management vid en av ABB:s globala affärsenheter och har lång erfarenhet av att koppla samman verksamheters krav med IT och informationsflöden.

Läs mer

Nya grepp i affärsutvecklingsgruppen

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp har testat ett nytt grepp för att gruppens medlemmar ska kunna få tips och råd på hur de kan göra nya affärer. Utgående från ett koncept kallat Keiretsu skapades ett samarbetsforum för att hitta nya affärer och samarbeten åt det egna företaget och komma med förslag åt de övriga deltagande företagen.

Läs mer om arbetet i Affärsutvecklingsgruppen

Produktionsklustrens årliga konferens den 17-18 maj

För att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem och förse marknaden med innovativa produkter har Svensk fordonsindustri initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – The Swedish Manufacturing R&D Clusters.

Läs mer om konferensen

Samverkan för kompetensutveckling mellan MDH och företag

Framtidens arbetsliv kommer att präglas av digitala processer och krav på medarbetare som snabbt kan kompetensutvecklas för att ta till sig det nya. Det behovet ska projektet Premium vid Mälardalens högskola täcka och nu startar ett samarbete med företag i regionen.

Läs mer på MDH:s hemsida

VINNOVA finansierar svenskt deltagande inom avancerad tillverkning

Inom ramen för EUREKAs nätverksprojekt lanseras en ny utlysning för avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet. Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut. Syftet med VINNOVA:s medfinansiering är att möjliggöra deltagande i europeiska projekt som stärker svensk konkurrenskraft inom avancerad tillverkning.

Läs mer om utlysningen på VINNOVA:s hemsida

Automation Expo i Borlänge

Robotdalen, FindIT och Automation Region arrangerade Expo på Domnarvsgården i Borlänge den 9 mars. Runt 100 utställande företag visade automationsmöjligheter med moderna komponenter och system, speciellt inriktat på snabba omställningar och kollaborativa lösningar. Expot är en del av Automationsutmaningen, ett program som stöttas av Tillväxtverket, och målgruppen för besökare var små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg.

Många ville veta mer IT-säkerhet

Fler än hundra personer kom till våra frukostmöten i Västerås och Stockholm för att lyssna till en hel rad specialister som gav oss en bred uppdatering om industriell IT-säkerhet – ett område som blir en alltmer självklar angelägenhet för framgångsrika företag.

Läs mer och ta del av presentationer och filmer

Framtidens jobb i den fjärde industriella revolutionen

Vad händer när artificiell intelligens, robotteknik, 3D-printers och ”Internet of Things” får genomslag i arbetslivet? Vilka nya färdigheter och kompetenser kommer efterfrågas i näringslivet?

Svenskt Näringsliv Södermanland hälsar välkommen till ett kostnadsfritt seminarium den 4 maj på Munktell Science park i Eskilstuna. Medverkar gör bland andra Stefan Fölster, Reforminstitutet, och Bernt Henrikssen, Automation Region och Robotdalen.

Anmälan på Svenskt Näringslivs hemsida

Kommande aktiviteter

Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld
Frukostmöte i Västerås · 2017-04-04
Mer information och anmälan

Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld
Frukostmöte i Stockholm · 2017-04-06
Mer information och anmälan

Industrins automationslösningar förbättrar vården
Frukostmöte i Stockholm · 2017-05-16
Mer information och anmälan