• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Mars 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Forskarskola vässar samverkan med industrin

Ledare · Thomas Nolte, projektledare för Array, Mälardalens högskola

Med industriforskarskolan Array – Automation Region Research Academy – möter Mälardalens högskola industrins behov av forskning, utveckling och kompetensförsörjning. Tillsammans med företag och organisationer har vi satt samman ett paket av kurser, projekt och professionella handledare från högskolan och industrin. Vi har även byggt upp ett stort nätverk för att stötta våra industri­­doktorander och de medverkande organisationerna.

Läs Thomas Noltes ledare →

Projekt för framtidens gröna näringar

Som medverkande part i ett EU-finansierat projekt bidrar Automation Region till innovation och automatisering inom jordbrukssektorn. Startpunkten var en konkret teknikutmaning – problemet med markpackning i lantbruket – men projektet har utvidgats och omfattar nu även utveckling av en generell innovationsmodell för gröna näringar.

Läs artikeln om projektet →

Kompetenshubbar samlar specifika professioner

Under våren lanserar Automation Region ett antal kompetenshubbar för att hitta utvecklingsmöjligheter och samarbeten inom specifika professioner. Tanken är att skapa grupper där deltagarna har liknande roller och arbetsuppgifter men kommer från olika företag och branscher.

Läs mer och anmäl intresse →

Goda Vinnväxt-exempel vid Reglabs årskonferens

Micke Jonsson, processledare på Peak Innovation, och Catarina Berglund, processledare på Automation Region, medverkade som talare vid Reglabs årskonferens den 27 mars på Aros Congress Center i Västerås. Tillsammans presenterade de Vinnväxt-miljöernas funktion och samverkan genom iHubs Sweden, där de båda ingår i styrgruppen.

Läs mer om iHubs medverkan vid årskonferensen →

Drönarkurs på Svepnäs gård

Den 16-17 mars arrangerade Grönt kompetens­centrum en drönarkurs på Svepnäs gård i Sala. Syftet var att visa hur drönare kan användas inom gröna näringar, samt öka deltagarnas teoretiska och praktiska kunskaper. Kursen genomfördes inom ramen för projektet Smart4u, där Automation Region är en av de medverkande parterna.

Läs mer på Grönt kompetenscentrums webbplats →

Medlemsföretag arrangerade kunskapsdag

Den 18 mars arrangerade Atea, Acando och HiQ en kunskapsdag om digitalisering och innovation på expectrum i Västerås. Syftet var att visa på möjligheterna med ny teknik och se till att företagen i regionen är rustade för framtiden.

Läs mer om kunskapsdagen →

En kavalkad av framgångsrik samverkan

Den 14 mars genomfördes den avslutande konferensen för projektet Smart4U som under tre års tid har drivit samverkansaktiviteter mellan styrke­områdena Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och hälsa. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultaten.

Läs om avslutningskonferensen →

Kostnadsfritt stöd för etablering i Storbritannien

Avdelningen för internationell handel vid brittiska ambassaden i Stockholm erbjuder kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning till svenska företag som vill etablera sig i Storbritannien. Kontakta gärna Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region, eller Josh Ponce, investeringsrådgivare på brittiska ambassaden, om du vill veta mer.

Du kan också läsa mer i detta informationsblad →

Bron mellan företag och studenter

Företaget Wridge drivs av David Erzberger och Oscar Wahlström. Under sin studietid tyckte de att det var svårt att få kontakt med företag och hitta uppdrag som kompletterade studierna. Därför utvecklade de en lösning för att koppla samman studenter med företag som snabbt behöver kompetens.

Läs om Wridge erbjudande →

Är du årets bästa uppfinnare och innovatör?

Skapa-priset söker 2019 års bästa uppfinnare och innovatör. Priset instiftades till minne av Alfred Nobel och syftar till att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter eller tjänster till kommersiella möjligheter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för ökad tillväxt.

Läs mer om Skapa-priset och nominera →

Kommande aktiviteter

Business models for digitalization
Workshop · 2019-04-11
Mer information och anmälan →

Skapa hållbar tillväxt med ISO-certifierat innovationsarbete
Seminarium · 2019-04-11
Mer information och anmälan →

Industrins transformation
Workshop i Umeå · 2019-04-12
Mer information och anmälan →