• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Mars 2020 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Vi bygger framtiden med kompetens och samverkan

Ledare · Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola (och en gång i tiden processledare för Automation Region)

Vi kan nog vara överens om att coronapandemin kommer att bli krävande på många sätt och i ett första skede måste vi hjälpas åt för att dämpa fallet. Exempelvis gäller det att utnyttja möjligheten till kompetensutveckling så att vi står redo när återhämtningen tar fart.

Det är många frågor och alternativ uppe på bordet och på Mälardalens högskola förbereder vi oss tillsammans med olika aktörer för att stötta industrin och samhället med de resurser och verktyg som vi har till hands.

Läs Helena Jerregårds ledare →

Coronakris – reflektioner och lärande

Våren 2020 blev inte som vi hade tänkt. Samtidigt som myndigheter och politiker arbetar för att minska smittspridning och dämpa effekterna av den stillastående ekonomin pågår en intensiv krishantering och omställning inom industrin. Hur går tankarna hos företagen?

Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp planerar och genomför aktiviteter som syftar till ökad försäljning och nätverksbyggande. Gruppens senaste möte genomfördes på distans med fokus på coronapandemins effekter och vad företagen kan göra för att stötta varandra. Vi har pratat med tre av gruppens medlemmar – representanter från Karlskoga Automation, Atea och CGI.

Läs artikeln →

Årsmöte på distans

Den 25 mars genomfördes årsmöte i Automation Region ideell förening, denna gång via webbsändning från expectrum i Västerås. Representanter från medlemsföretagen följde mötet och röstade på distans, vilket fungerade mycket bra. Bland beslutspunkterna noterades bland annat att medlemsavgiften för år 2020 lämnas oförändrad. Styrelsen fick också ett antal nya medlemmar.

Läs mer om årsmötet →

Satsning på innovationer i krisens spår

Vinnova öppnar upp för innovationsprojekt i spåren av coronapandemin. Företag och organisationer inom alla verksamhetsområden kan söka finansiering för initiativ som har potential att stötta samhället i en utmanande tid. Projektet ska utgå från nuläget och bidra till en hållbar framtid. Fokus ska vara samhällsnytta och ekonomisk återhämning.

Läs mer och ansök →

Utlysning för hållbara lösningar

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation har öppnat en utlysning för innovationer som bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen fokuserar på framväxande teknologier som syftar till att möjliggöra innovativa samarbeten och tjänster samt förbättrade modeller för industriella nätverk, ekosystem och affärer.

Läs mer och ansök →

Automation Region ställer in fysiska möten till och med maj

Automation Region ställer in alla fysiska möten till och med maj 2020. Många efterfrågar dock digitala seminarier och andra sätt att tillgodogöra sig kunskap. Vi tittar på vad vi kan erbjuda under våren och återkommer inom kort med mer information.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer →