• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

November 2020 · Läs på webbsidan

Internationalisering med stor potential

Ledare · Henric Johnsson, Sveriges innovations- och forskningsråd i USA

Sedan andra världskrigets slut har USA utvecklat ett framgångsrikt ekosystem för partnerskap mellan näringsliv och offentliga verksamheter. Omfattande federala R&D-satsningar har lett till genombrott som exempelvis internet och GPS-teknologin, som i sin tur ligger till grund för ledande amerikanska techbolag och plattformar.

Den industriella utvecklingen går nu otroligt snabbt och involverar tekniska områden med stark tillväxt här i USA – exempelvis AI, bioteknik och kvantteknik. Därför är det utmärkt att Automation Region, PiiA, Vinnova och Nordic Innovation House tillsammans med Vinnovas nordiska motsvarigheter Team Finland och Innovation Norway satsar på ett internationellt samarbete inom det nya fokusområdet Nordic IndTech.

Läs Henric Johnssons ledare →

IndTech – en möjlighet för svensk industri

En stor del av Automation Regions aktiviteter, projekt och initiativ utgår från det nyligen etablerade begreppet IndTech. Begreppet beskriver den utveckling som pågår inom industrin just nu, där befintliga automations- och it-system förstärks med nya digitala lösningar. Svenska företag bedöms ha ett bra utgångsläge i denna snabba strukturomvandling men det finns också utmaningar.

Vi har pratat med tre experter som ger de sin syn på utvecklingen inom IndTech och vad som krävs för att svensk industri ska säkra sin långsiktiga konkurrenskraft.

Läs artikeln om utvecklingen inom IndTech →

Årets bästa examensarbete gör järnvägstransporter smartare

Årets upplaga av tävlingen Automation Student har avgjorts. Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har i sitt vinnande examensarbete utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan reducera kostnader, prediktera underhåll och förbättra effektiviteten tågtransporter.

Examensarbetet Data Driven Anomaly Control Detection for Railway Propulsion Control Systems har utförts hos Bombardier Transportation i Västerås där författarna har undersökt olika metoder för att övervaka och analysera data som samlas in under framdrift av tåg. Två maskininlärningstekniker – övervakad och oövervakad inlärning – används för att detektera avvikelser och prediktera potentiella fel.

Läs mer om det vinnande arbetet →

Forum för industriell interoperabilitet

Automation Region har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds universitet, RISE IVF och Swedish Institute for Standards (SiS) tagit initiativ till ett nationellt forum för ökad kunskap och praktiskt stöd kopplat till standarder för smart tillverkning. Finansieringen kommer från Vinnova och under 2021 erbjuder forumet workshops, seminarier, coachning och konferenser.

Läs mer om initiativet →

Vad vill du diskutera under 2021?

Med utgångspunkt i våra tematiska områden flexibel automation, uppkopplad industri och intelligenta system planerar vi nu för nästa års seminarier och andra aktiviteter. Vi tar gärna emot tips på angelägna ämnen, viktiga frågeställningar och intressanta talare.

Välkommen att kontakta Elin Asplund eller Daniel Boqvist för att lämna förslag. Observera att Automation Region eftersträvar mångfald bland medverkande föreläsare och experter, något som även beaktas när vi väljer ut talare till våra seminarier.

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

Vision, systems and sensors
Digital workshop 2020-12-03 · Arrangeras av Recab AB
Mer information och anmälan →

ABB Robotics Experience Day – årets robotshow
Digitalt seminarium 2020-12-09 · Arrangeras av ABB Robotics
Mer information och anmälan →

Företagsforum: Digitalisering för framtiden
Workshop 2020-12-15 · Arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Mer information och anmälan →

Beställarkompetens – automation och robotik
Onlinekurs 2020-12-16 · Arrangeras av IUC
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Automatiserad produktkonfigurering
Workshop · 2020-12-08
Mer information och anmälan →

Visualisering av data
Webbinarium · 2021-01-19
Mer information och anmälan →

Automation Regions samtliga kommande aktiviteter hittar du här →