• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Oktober 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Basen för vår digitala framtid

Ledare · Jessica Bruch, professor i produktionssystem, Mälardalens högskola

Vi lever i en värld av ständig förändring och vi behöver hitta nya vägar för att tillgodogöra oss kunskap och bli mer flexibla i vår profession. Hos företagen ökar behovet av kompetensutveckling i samma takt som tekniken utvecklas. Det är inte en fråga om att hitta ny personal utan om att ge de befintliga medarbetarna bredare och djupare kunskap.

Läs Jessica Bruchs ledare →

Glimtar från Automation Summit

Den 9 oktober samlades representanter från industri, akademi och myndigheter – totalt 300 deltagare – på Aros Congress Center i Västerås för den sjätte upplagan av Automation Summit. Målet var att konkretisera vägen framåt i den digitala tranformationen, att identifiera insatser som även på kort sikt kan skapa värde för svenska industriföretag

Referat, foton och filmer från Automation Summit →

Automation Expo på Volvo Cars

Den 7 november genomför vi i samarbete med Robotlyftet och Göteborgs tekniska college ett Automation Expo på Volvo Cars i Göteborg. Utställningen är fulltecknad med 20 robotleverantörer och integratörer – missa inte detta unika tillfälle att bekanta dig med framtidens lösningar inom automation och digitalisering. Dessutom erbjuds en guidad tur i karossfabriken. Foto från Volvo Cars.

Mer information och anmälan hos Göteborgs tekniska college →

Förstärkning av teamet

Magdalena Evaldson är ny medarbetare hos oss på Automation Region. Hon kommer bland annat arbeta med medlemskontakter, ekonomi och koordinering av våra aktiviteter. En mycket efterlängtad förstärkning – välkommen Magdalena!

Vera Roadshow väcker teknikintresse

Vera Roadshow samlar lokala företagsledare, politiker och forskare som vill vi vara med och underlätta för tjejer att hitta sin passion för teknik och problemlösning. Den 20 november kan du vara med och få en inspirationsinjektion då Vera Roadshow gör ett stopp i Eskilstuna.

Läs mer om Vera Roadshow →

Industriforskarskolan Array utvecklar nya teknologier inom automation och robotik

Industriforskarskolan Array bidrar till ökad kompetens och utveckling inom utvalda vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri. Den 8 oktober samlades doktorander, handledare från företagen och initiativtagarna för en kickoff där de olika projekten presenterades.

Array är ett samarbete mellan Automation Region, Mälardalens högskola, Robotdalen, KK-stiftelsen och ett antal företag som är verksamma inom automation och robotik.

Läs mer om industriforskarskolan Array →

Framtidssäkra dig själv och dina kollegor

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i den digitala transformationen och det kontinuerliga lärandet genom hela yrkeslivet blir allt viktigare. För att stötta industrin har Mälardalens högskola tagit fram ett antal kurser inom digitalisering och globalisering. Ansök nu, kursstart den 11 november.

Läs mer om kurserna och ansök →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

HUB2019
Konferens i Västerås 2019-11-06 · Arrangeras av Energy Competence Center och Jobba i Västerås
Mer information och anmälan →

Sime Stockholm 13-14 November
Konferens i Stockholm 2019-11-13 · Arrangeras av Sime
Mer information och anmälan →

ABB-dagarna
Konferens i Västerås 2019-11-18 · Arrangeras av ABB
Mer information och anmälan →

Grundläggande utbildning inom automation och robotisering
Utbildning i Växjö 2019-11-19 · Arrangeras av Robotlyftet och IUC i Kalmar
Mer information och anmälan →

Big Science Sweden Conference 2019
Konferens i Lund 2019-11-26 · Arrangeras av Big Science Sweden
Mer information och anmälan →

AIMday Big Science Technology
Workshop i Lund 2019-11-27 · Arrangeras av Big Science Sweden
Mer information och anmälan →

Slutkonferens Core plant excellence
Konferens i Eskilstuna 2019-11-28 · Arrangeras av Mälardalens högskola och Tekniska högskolan i Jönköping
Mer information och anmälan →

Startup Sweden Bootcamp Industri
Workshop i Stockholm 2019-12-04 · Arrangeras av Tillväxtverket och Ignite Sweden
Mer information och anmälan →

Ignite Sweden Day
Social aktivitet i Stockholm 2019-12-04 · Arrangeras av Ignite Sweden
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Automation Expo hos Volvo Cars
Automation Expo · 2019-11-07
Mer information och anmälan →

Optimera din produktion i tre steg
Seminarium i Malmö · 2019-11-14
Mer information och anmälan →

Framtidens flexibla robotautomation
Frukostmöte i Västerås · 2019-11-19
Mer information och anmälan →

Framtidens flexibla robotautomation
Frukostmöte i Stockholm · 2019-11-21
Mer information och anmälan →