• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

September 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

En motor för digitalisering av Sverige

Automation kommer i grunden förändra många förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i symbiosen mellan automation och artificiell intelligens som vi verkligen kommer att se transformation. En transformation som kommer att ställa många av våra invanda begrepp och föreställningar på ända, och en transformation som kommer att behöva en bred diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som vanligtvis diskuterar digitalisering.

Läs David Mothanders ledare

Årets bästa examensarbeten

Det drar ihop sig till final i studenttävlingen Automation Student. Vid konferensen Automation Summit presenterar tre finalister sina arbeten och vinnaren utses. Välkommen att bekanta dig med årets bästa examensarbeten inom automation.

Läs artikeln om finalisterna i Automation Student

Automation Summit 2017 – för det digitala Sverige

Den 12 oktober samlar vi experter från olika områden för att diskutera den förändrings­process som industrin och samhället står inför. Automation Summit 2017 utgår från tre centrala utmaningar som diskuteras med hjälp av en inbjuden huvudtalare – bland andra Johanna Frelin som syns på fotot här intill – och ett antal företagscase.

Mer information och anmälan till Automation Summit

Presentera din affärsidé för Energimyndigheten

Vid Automation Summit har du som företagare möjlighet att boka ett möte med Energimyndigheten (som vid Automation Summit representeras av bland andra Sasan Shaba på fotot här intill) för att presentera din affärsidé. Med en dedikerad budget stödjer Energimyndigheten utvecklingen av energirelaterade innovationer. Företag kan få stöd för affärsutveckling, kommersialisering och internationalisering.

Skicka förfrågan på Automation Summits hemsida

Vi välkomnar Berotec som ny medlem

Berotec är ett värderingsstyrt konsultbolag med experter inom teknik, it och ledarskap. Företaget har sammanlagt fler än 220 egenföretagande konsulter med kontor i Stockholm, Linköping, Göteborg, Karlstad, Västerås, Uppsala, Nyköping och Örebro. Välkomna som medlemmar i Automation Region!

Bekanta dig med våra medlemmar och partner

Välkommen till Sveriges kompetensriksdag

Tillsammans med riksdagens ledamöter, ledande röster i näringslivet och arbetsmarknadens intressenter vill vi välkomna er till Sveriges första kompetensriksdag den 25 oktober 2017.

Med mindre än ett år kvar till nästa riksdagsval och mitt i ett av samtidens största paradigmskiften – digitaliseringen – behöver arbetsmarknadens olika parter mötas och diskutera en av våra svåraste frågor i form av en hearing: Hur ska vi gemensamt tackla kompetensförsörjningens utmaningar?

Program och anmälan hittar du här

Frukostmöte om AI – etik och moral en utmaning

Höstens första frukostmöte var välbesökt, omkring 90 personer deltog. Temat var artificiell intelligens och digital etik. Patrik Löwendahl, teknik- och innovationschef på Avanade, berättade om AI och dess följder. Kristoffer Arfvidsson, Solutions Architect på Basalt AB, lyfte EU:s nya dataskyddslag General Data Protection Regulation, GDPR.

Läs mer om frukostmötet

Visa upp ert erbjudande inom artificiell intelligens

I september och oktober har Automation Region frukostmöten om artificiell intelligens. Septembermötet lockade stor publik i både Stockholm och Västerås. Har ditt företag ett erbjudande inom artificell intelligens? Vi vill gärna visa upp det för våra medlemmar.

Läs mer och skicka erbjudande

Vad innebär digitalisering för er?

MAKERS är ett Horizon 2020-projekt som undersöker möjligheterna och utmaningarna i den nya produktionsmodellen, kallad Industri 4.0. Den är kopplad till användandet av nya teknologier – framförallt digital teknik – som påverkar alla branscher. Projektet undersöker vilka förändringar de nya teknologierna kommer att innebära för enskilda företag och deras försörjningskedjor. Var med och svara på enkäten – dina svar är viktiga.

Läs mer om undersökningen och svara på enkäten

Nya företag på packlunch

Automation Regions Bernt Henriksen var inbjuden som talare på pack@lunch i Stockholm. Värd var tidningen Packmarknaden och aktiviteten vänder sig till företag inom förpackningsindustrin. Dagens värdföretag var ITO Pall Pack. Även Lars Cardemar från KUKA Norden höll en presentation.

MDH-kurs söker projektidéer

Kursen Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete vid Mälardalens högskola söker projektidéer. Kanske finns det något som Automation Regions medlemsföretag skulle behöva ha hjälp att utveckla?

Läs mer om hur du lämnar projektidéer

Rådslaget om framtidens yrken och arbetsmarknad

Den allt snabbare tekniska och digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för framtida yrken och arbetsmarknad. Vad innebär denna utveckling för dig? Vi bjuder in till en förmiddag med inspiration och diskussion mellan företagare, politiker och tjänstemän den 17 november.

Läs mer om Rådslaget

Kommande aktiviteter

Så implementeras artificiell intelligens i industrin
Frukostmöte med Do-tank · 2017-10-03
Mer information och anmälan

Automation Summit 2017
Konferens · 2017-10-12
Mer information och anmälan

Så implementeras artificiell intelligens i industrin
Frukostmöte i Stockholm · 2017-10-19
Mer information och anmälan