• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

September 2020 · Läs på webbsidan

Fokus på den interna förändringskraften

Ledare · Johan Carlstedt, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

En central utmaning för små och medelstora företag består i att öka innovationskraften och förnya affärsmodellen med hjälp av ny teknik. Det finns ofta en eller flera individer inom den egna organisationen som kan driva utveckling och innovation men det krävs att de får rätt stöd och handlingsutrymme. På IVA tittar vi just nu på hur vi kan arbeta för att stötta företagens intraprenörskap – det interna entreprenörskapet.

Läs Johan Carlsteds ledare →

Skapa värde med AI – bit för bit

Hur kan AI göra nytta inom produktion och tillverkning? Vad är viktigt att tänka på och hur kommer du igång? Den 22 september genomförde Automation Region ett webbinarium med fokus på industriella AI-tillämpningar.

– Allt fler organisationer satsar på AI men inom traditionell tillverkningsindustri går det inte så snabbt, säger Peiman Momeni, affärsutvecklare på Peltarion. Många som vi kommer i kontakt med uppger att de gärna vill vänta på att tekniken ska mogna och att verktygen ska passa bättre för deras specifika verksamhet.

Läs artikeln om AI inom industrin →

Snart dags – Automation Summit med PiiA Inspiration

Den 6 oktober arrangerar vi den digitala konferensen Automation Summit med PiiA inspiration. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Missa inte – anmäl dig idag!

Program, deltagarlista och anmälan →

Automationsnästet: ”Automatisera det som sliter på människor”

Den senaste upplagan av Automationsnästet fokuserar på utmaningar och framgångsfaktorer för automatiseringsprojekt. Medverkande experter är Lars-Erik Forsberg, Prevas, Danica Kragic, KTH, och Bertil Thorvaldsson, ABB. Automationsnästet produceras av Ny Teknik i samarbete med Automation Region.

Läs artikeln på Ny Tekniks webbplats →

Strategiskt samarbete med Big Science Sweden

Big Science Sweden är Sveriges officiella organisation för samverkan mellan stora europeiska forskningsanläggningar. Det finns många intressanta kopplingar till automationsbranschen och nu inleder Automation Region och Big Science Sweden ett strategiskt samarbete.

– Vi ser samverkan med Automation Region som en ypperlig möjlighet att nå ut till Sveriges kompetens inom automation och att tillsammans skapa ökade affärsmöjligheter för svensk teknisk industri, säger Julia Hellström, affärsutvecklare och projektledare på Big Science Sweden.

Läs mer om samarbetet med Big Science Sweden →

Webbportal för exjobb

Den 22 oktober lanserar Mälardalens högskola en webbportal för studenter som söker examensarbete. I portalen kan företag och organisationer presentera sig och bjuda in studenter till dialog om möjliga exjobb.

− Under de senaste åren har vi noterat att allt fler aktörer ser fördelar med att involvera studenter i sina projekt, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på Mälardalens högskola. Studenterna kan bidra med nya perspektiv, samproducerad kunskap och nätverk som är värdefulla för såväl våra strategiska partner som offentlig sektor.

Läs mer och anmäl intresse →

Nytt partnerskap med Synerleap

Genom ett nytt partnerskap fördjupar Automation Region samarbetet med ABB:s tillväxthub Synerleap. Syftet är att skapa en oberoende plattform för samverkan där högteknologiska startupbolag kopplas ihop med Automation Regions företagsnätverk.

Läs mer om partnerskapet med Synerleap →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

Innovationsveckan
Digitalt 2020-10-05 · Arrangeras av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG
Mer information och anmälan →

Workshop: Ökad spårbarhet för hållbara värdekedjor
Digitalt 2020-10-22 · Arrangeras av SIP PiiA, Swedish Mining Innovation, BioInnovation, Metalliska material och RE:Source
Mer information och anmälan →

Focused Technical Workshop: Remote Handling
Digitalt 2020-10-22 · Arrangeras av Big Science Sweden
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Automation Summit med PiiA Inspiration
Digital konferens · 2020-10-06
Mer information och anmälan →

SCM X.0 – transformation till en digital försörjningskedja
Webbinarium · 2020-10-20
Mer information och anmälan →

Automation Expo i Linköping
Skill · 2020-11-18
Mer information och anmälan → 

Automation Regions samtliga kommande aktiviteter hittar du här →