• Namn Organisation
 • Rolf Lindström ABB
 • Björn Jonsson Abb
 • Anders Aabakken ABB FACTS
 • Soran Rashidzadeh Acando
 • Johan Eklund Addiva AB
 • Marie Sannes AQ Group
 • Mats Sedlacek Atea
 • Åsa Lagerstedt Automation Region
 • Helena Blackbright Automation Region
 • Daniel Boqvist Automation Region
 • Marie Söderkvist Nyberg Automation Region
 • Lars Krantz Automation Region
 • Karin Wiik Automation Region
 • Inga-Lena Olsson Automation Region
 • Bernt Henriksen Automation Region
 • Catarina Berglund Automation Region
 • Anna Sandberg Automation Region
 • Örjan Larsson Blue Institute / PiiA
 • Mikael Klintberg Create Business Incubator
 • Björn Eriksson Ekebacka
 • Ulf Swedberg engineering4u Svenska AB
 • Björn Nordén Jobba i Västerås
 • Samuel Strömgren Jobba i Västerås
 • Magnus Månson Magikon
 • Thomas Nolte MDH
 • Sven Blomgren Novotek Sverige AB
 • Arne Larsson Prevas
 • Mikael Hjorth Region Västmanland
 • Karin Lindberg Softgear AB
 • Johanna Tömmervik Sparbanken Rekarne
 • Matti Tuikkanen Standard Solutions Group/SSG
 • Fredrik Vetander Supply Chain Group, SCG Nordic AB
 • Oscar Wahlström Wridge
 • Totalt 34 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Öppet årsmöte 2019

Välkommen till Automation Regions öppna årsmöte. Mötet inleds med lunch och formella årsmötes­förhandlingar och därefter lyssnar vi till Mats Tyrstrup. Vi avslutar med fika och mingel.

Årsmötet är öppet för allmänheten och alla som är intresserade av Automation Regions verksamhet är välkomna. Under årsmötesförhandlingarna har en representant från respektive medlemsföretag rösträtt (kallelse skickas ut separat). Protokoll från årsmötet skickas på begäran ut till medlemsföretag i Automation Region.

Varmt välkommen!
Automation Regions styrelse

Program

11.45 – Välkommen – lunch och automationsmingel

12.45 – Årsmöte Automation Region

13.45 – Inbjuden talare

Mats Tyrstrup, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, föreläser under rubriken "Organisatoriska mellanrum". Bättre samverkan har länge beskrivits som lösningen på fallerande kvalitet, säkerhet och effektivitet i offentliga verksamheter, det gäller i alla specialistintensiva verksamheter. Vi måste tänka om för att bli bättre på gränsöverskridande koordinering. Mats Thyrstrup utvecklar en teori som utgår från att det är i våra föreställningar om organisering och ledning som problemen finns. Föreställningar som sedan kommer till uttryck i både attityder och beteenden samt i hur vi organiserar verksamheter.

14.45 – Nyheter Automation Region

15.00 – Avslutning och mingel

Praktisk information