• Namn Organisation
 • En deltagare från
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från Acando
 • En deltagare från Addiva AB
 • En deltagare från Addiva AB
 • En deltagare från AQ Plast AB
 • En deltagare från Aros Circle AB
 • En deltagare från Atea
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Blue Institute/PiiA
 • En deltagare från Create Business Incubator
 • En deltagare från Ekebacka
 • En deltagare från engineering4u Svenska AB
 • En deltagare från Jiv
 • En deltagare från Jiv
 • En deltagare från Magikon
 • En deltagare från Mdh
 • En deltagare från Motion Control AB
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Novotek Sverige AB
 • En deltagare från Novotek Sverige AB
 • En deltagare från Prevas
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Sigholm
 • En deltagare från Softgear AB
 • En deltagare från Sparbanken Rekarne
 • En deltagare från Standard Solutions Group
 • En deltagare från Supply Chain Group, SCG Nordic AB
 • En deltagare från Wridge
 • Totalt 41 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Öppet årsmöte 2019

Välkommen till Automation Regions öppna årsmöte. Mötet inleds med lunch och formella årsmötes­förhandlingar och därefter lyssnar vi till Mats Tyrstrup. Vi avslutar med fika och mingel.

Årsmötet är öppet för allmänheten och alla som är intresserade av Automation Regions verksamhet är välkomna. Under årsmötesförhandlingarna har en representant från respektive medlemsföretag rösträtt (kallelse skickas ut separat). Protokoll från årsmötet skickas på begäran ut till medlemsföretag i Automation Region.

Varmt välkommen!
Automation Regions styrelse

Program

11.45 – Välkommen – lunch och automationsmingel

12.45 – Årsmöte Automation Region

13.45 – Inbjuden talare

Mats Tyrstrup, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, föreläser under rubriken "Organisatoriska mellanrum". Bättre samverkan har länge beskrivits som lösningen på fallerande kvalitet, säkerhet och effektivitet i offentliga verksamheter, det gäller i alla specialistintensiva verksamheter. Vi måste tänka om för att bli bättre på gränsöverskridande koordinering. Mats Thyrstrup utvecklar en teori som utgår från att det är i våra föreställningar om organisering och ledning som problemen finns. Föreställningar som sedan kommer till uttryck i både attityder och beteenden samt i hur vi organiserar verksamheter.

14.45 – Nyheter Automation Region

15.00 – Avslutning och mingel

Praktisk information