• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB AVT
 • En deltagare från ABB FACTS
 • En deltagare från ABB Power Grids
 • En deltagare från Addiva AB
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Cybercom
 • En deltagare från ECC/JIV
 • En deltagare från Headlight
 • En deltagare från Level21
 • En deltagare från Magikon
 • En deltagare från Nebu
 • En deltagare från Prevas
 • En deltagare från PrimeComp AB
 • En deltagare från Q-TAGG R&D AB
 • En deltagare från QGroup
 • En deltagare från Realtest
 • En deltagare från RealTest
 • En deltagare från RealTest
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE/SICS
 • En deltagare från Roima Sverige AB
 • En deltagare från Roima Sweden AB
 • En deltagare från Sigholm
 • En deltagare från Spetsmatemaik
 • En deltagare från Student examensarbete till automation region
 • En deltagare från Umeå Näringsliv
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Volvo Group
 • Totalt 33 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Så ska artificiell intelligens stärka industrin

Do-tank i Västerås · 2018-04-27

Artificiell intelligens förutspås revolutionera samhället och stora forsknings- och utvecklingsinsatser initieras nu världen över. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova utreder hur svensk industri på snabbast och bästa sätt ska kunna anamma AI.

Automation Region medverkar i Vinnovas utredningsarbete och inbjuder nu till en öppen do-tank där vi utbyter erfarenheter och tar oss an denna angelägna utmaning.

Exempel på användningsområden för AI:

 • Beslutsstöd
 • Chatrobotar
 • Bildbehandling
 • Big Data
 • Infrastruktur för datahantering

Målet är inte ett utvecklingsprojekt utan en mer övergripande aktivitet. Vilka hinder finns idag, vilka möjligheter? Hur får vi alla aktörer inom industrin att arbeta med AI? Hur säkerställer vi att företagen får det stöd som de behöver? Hur kan Vinnova stötta?

Välkommen till ett do-tank där du får bidra till utvecklingen av framtidens industri.

Agenda

08:30 – Välkommen till do-tank

På gång inom Automation Region
Karin Wiik, Automation Region

08:40 – Så ska artificiell intelligens stärka industrin

ABB:s arbete med artificiell intelligens
Lena Stridsman, Digital Lead ABB 

Förbättra design och livslängd på produkter med hjälp av artificiell intelligens
Jeton Aliu, Technology Manager, Applied Visual Technology, ABB Facts

09:15 – Do-tank startar

09:45 – Kaffe

12:00 – Lunch, avslutning

Praktisk information

 • Datum: Fredag den 27 april 2018
 • Tid: Klockan 08:30 till 12:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: expectrum (The HUB), Kopparbergsvägen 10, Västerås · Karta
 • Kostnad: Utan kostnad för medlemsorganisationer, icke medlemmar betalar 295 kronor exklusive moms
 • Upplysningar: Kontakta Karin Wiik, 021-15 17 27 eller karin.wiik@automationregion.com