• Namn Organisation
 • En deltagare från 553-700
 • En deltagare från 559097-2674
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från AFRY
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Avalon Innovation Technology AB
 • En deltagare från BAE Systems
 • En deltagare från Baumer Industrial Sensors Sweden
 • En deltagare från Beckhoff Automation AB
 • En deltagare från Boliden
 • En deltagare från Chalmers Tekniska Högskola
 • En deltagare från Cognizant
 • En deltagare från Colmeo AB
 • En deltagare från Cytiva
 • En deltagare från FOI
 • En deltagare från Gleechi AB
 • En deltagare från Göteborgs Universitet
 • En deltagare från HEMOMATIK AB
 • En deltagare från Högskola i Skövde
 • En deltagare från Högskolan Väst
 • En deltagare från itsit
 • En deltagare från Jotne
 • En deltagare från Karlstad University
 • En deltagare från KTH
 • En deltagare från KTH PMH Application Lab
 • En deltagare från Midroc Automation AB
 • En deltagare från Mälardalen University
 • En deltagare från Nova innovation Solutions AB
 • En deltagare från Näringsdepartementet
 • En deltagare från Paramountric AB
 • En deltagare från pressmaster
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE / PiiA
 • En deltagare från Saab Aeronautics
 • En deltagare från SCANIA CV AB
 • En deltagare från SCANIA CV AB
 • En deltagare från SEK Svensk Elstandard
 • En deltagare från SilJan
 • En deltagare från SIS
 • En deltagare från Sopra Steria
 • En deltagare från SSG Standard Solutions Group
 • En deltagare från SSG Standard Solutions Group
 • En deltagare från Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA
 • En deltagare från TecPoint
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Volvo CE
 • En deltagare från Volvo GTO
 • Totalt 50 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Standarder för digitaliserad industri – utmaningar och möjligheter att påverka

Workshop · 2021-05-19

Välkommen till en workshop med fokus på standardisering för digitaliserad produkt- och produktionsutveckling. Tillsammans tydliggör vi industrins behov och visar hur företag kan engagera sig inom standardisering.

Under workshoppen presenteras de utmaningar och möjligheter med standardisering som lyftes fram av deltagarna vid föregående workshop på samma tema. I gruppdiskussioner ges möjligheter att reflektera kring vad som presenterats, lyfta egna behov och möjligheter med standardisering.

 • Gabriel Sebastian, Högskolan Väst, presenterar preliminära resultat från sin studie kring industrins kunskap och användning av standarder, frågeställningar som företagen har och brister relaterade till standarder för smart produktion.
 • Erik Molin, SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association), berättar hur man som företag kan engagera sig och dra nytta av deras arbete.
 • Ann-Sofie Sjöblom, SIS, visar hur företag kan ta del av standarder och även medverka i standardiseringsarbete.

Agenda

 • Välkommen
 • Industriellt behov av stöd för standardisering
 • Utmaningar med standardisering – kunskap, tillämpning, brister (på engelska)
 • SEIIA – verksamhet och möjligheter till engagemang
 • Paus
 • Hur kan företag engagera sig i SIS standarder och standardiseringsarbete?
 • Introduktion till gruppdiskussion
 • Gruppdiskussion
 • Summering och nästa steg
 • Avslutning

Aktiviteten genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region med stöd från Vinnova.

Praktisk information