• Namn Organisation
 • En deltagare från Afry
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från DynaMate AB
 • En deltagare från Ekkono Solutions AB
 • En deltagare från Ekkono Solutions AB
 • En deltagare från ELE Engineering AB
 • En deltagare från Ellenability AB/Science Park Borås
 • En deltagare från Empir Industry
 • En deltagare från Gleechi
 • En deltagare från Handelshögskolan
 • En deltagare från Högskolan i Borås
 • En deltagare från ifm electronic ab
 • En deltagare från Industridesigner, Konstfack
 • En deltagare från Invid Jönköping AB
 • En deltagare från Knit Mint AB
 • En deltagare från Lindström
 • En deltagare från Mideye AB
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från OEM Automatic
 • En deltagare från Recab AB
 • En deltagare från Recab AB
 • En deltagare från Robotdalen
 • En deltagare från Schunk Intec AB
 • En deltagare från Science park Borås
 • En deltagare från Science Park Borås
 • En deltagare från SEB
 • En deltagare från Siemens AB
 • En deltagare från Turck
 • En deltagare från Turku Science Park Ltd
 • En deltagare från Vilax AB
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Zenta AB - Innovation- och digitaliseringsbyrå
 • En deltagare från Österrikiska ambassadens handelsavdelning
 • Totalt 36 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Vill du vara med och automatisera svensk textilindustri?

Workshop · 2021-09-02

Textilindustrin har hittills inte automatiserats i speciellt stor utsträckning, mycket på grund av tillgång till billig arbetskraft i låglöneländer. Nya miljökrav, stora utmaningar för global distribution och en ambition om en mer hållbar och flexibel produktion innebär dock att branschen nu söker efter nya metoder och affärsmodeller.

Projektet Mikrofabriker är ett samarbetsprojekt mellan Automation Region och Science Park Borås vid Textilhögskolan. Projektet undersöker möjligheten till automatiserade textila mikrofabriker i närmiljö. Genom att applicera automation på textil produktion så öppnas möjligheter för innovation, effektivisering och cirkulära flöden.

Case – stickeri

Tillverkningen av stickade plagg är den del av textilindustrin som är mest automatiserad med digitala stickmaskiner som kan jämföras med 3D-skrivare. Med den senaste teknologin går det att sticka ett helt komplett plagg, så kallad ”seamless garment” eller ”whole garment”. Bortsett från stickmaskinen är det fortfarande många manuella steg, både före och efter produktion, som ännu inte har automatiserats.

Vid workshoppen kommer ett svenskt företag verksamt inom stickade plagg att presentera en utmaning. Vi söker deltagare med erfarenhet från automationsområdet som kan ge sina perspektiv och konkreta råd inför en kommande automatisering.

Välkommen!

Inspirationsfilm som visar stickning ”seamless garment” vid Yana Knitting Factory →

Praktisk information