• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från Acando
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från BEMA Elautomatik AB
 • En deltagare från Elit Instrument AB
 • En deltagare från Flowfactory
 • En deltagare från Magikon
 • En deltagare från Motion Control AB
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från Oxford Research AB
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE SICS
 • En deltagare från Spetsmatemaik
 • En deltagare från WAGO
 • En deltagare från Westermo Data Communications AB
 • En deltagare från Westermo Data Communications AB
 • Totalt 21 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Visualisera för hållbar fastighetsförvaltning

Do-tank i Västerås · 2018-04-18

Hur kan fastighetsägare få bättre information och interagera med fjärrvärmeproducenter för att minska onödig förbrukning av värme och vatten?

Välkommen till en Do-tank där du tillsammans med andra intressenter får utveckla idéer för visualisering av information kring produktion och konsumtion av fjärrvärme mellan fastighetsägare och fjärrvärmeproducenter. Som bakgrund till Do-tanken presenterar projektet ”Visualisering av en hållbar industri och stad” användarstudier med operatörer, produktionsplanerare och fastighetsägare.

I Do-tanken arbetar vi med att utveckla koncept som kan öka fastighetsägarnas medvetenhet och förmåga – till exempel ökad kunskap om vad som händer i driftcentralen, automatisk återkoppling och tidiga varningar vid problem.

Vi diskuterarar tekniska lösningar, förändringar av beteendemönster och förutsättningar för analyser som ger affärsmässiga incitament till nya investeringar eller justeringar i driften. Kanske kan vi fånga fastighetens ”puls”? Eller skapa fjärrstyrning med hjälp av ett virtuellt kontrollrum? Jämföra prestanda och konsumtion mellan olika fastigheter? Notifikationer från företag som levererat fastighetens tekniska system?

”Visualisering av en hållbar industri och stad”, VHS, är ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av RISE i samarbete med Automation Region. ABB, Mälarenergi, Tekniska verken, Visual Sweden och Linköpings universitet är partner i projektet.

Inledningstalare

Joacim Sundqvist, Mälarenergi berättar om Energibolagens utmaningar och framtidsvisioner kring smarta fjärrvärmenät.

Alvaro Aranda och Elsa Vaara, RISE SICS Västerås berättar om användarstudien de genomfört med fastighetsägare och fjärrvärmeoperatörer för att kartlägga behov kring visualisering.

Agenda

13:00 – Välkommen till Do-tank

På gång inom Automation Region
Karin Wiik, Automation Region

13.10 – Visualisera för hållbar fastighetsförvaltning

Energibolagens utmaningar och framtidsvisioner kring smarta fjärrvärmenät
Joacim Sundqvist, Mälarenergi

Vilka behov av visualisering har fastighetsägare?
Alvaro Aranda och Elsa Vaara, RISE SICS

13.40 – Kaffe

14.00 – Do-tank startar

16.30 – Do-tank slutar

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 18 april 2018
 • Tid: Klockan 13:00 till 16:30 · Lägg till i kalender
 • Plats: expectrum (The HUB), Kopparbergsvägen 10, Västerås · Karta
 • Kostnad: Utan kostnad för medlemsorganisationer, icke medlemmar betalar 295 kronor exklusive moms
 • Upplysningar: Kontakta Karin Wiik, 021-15 17 27 eller karin.wiik@automationregion.com