• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB AB Robotics
 • En deltagare från ABB AB Robotics
 • En deltagare från ABB Electrification Sweden AB
 • En deltagare från ABB Machines
 • En deltagare från Atea
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Colmeo
 • En deltagare från Curt Nicolin Gymnasiet AB
 • En deltagare från Curt Nicolin Gymnasiet AB
 • En deltagare från Cybercom Sweden AB
 • En deltagare från DeltaNordic Sweden AB
 • En deltagare från DeltaSignal
 • En deltagare från ExpertoCrede AB
 • En deltagare från GKN
 • En deltagare från GKN ePowertrain Köping AB
 • En deltagare från GKN ePowertrain Köping AB
 • En deltagare från H&D Wireless AB
 • En deltagare från Invid Jönköping AB
 • En deltagare från IUC Norr
 • En deltagare från Konsult
 • En deltagare från Linnéuniversitetet
 • En deltagare från MITC
 • En deltagare från Mälardalen University
 • En deltagare från Omron Electronics AB
 • En deltagare från PacNova AB
 • En deltagare från Plushögskolan Ab
 • En deltagare från Roima Sverige AB
 • En deltagare från Roima Sverige AB
 • En deltagare från Sandvik
 • En deltagare från SCB
 • En deltagare från Sebratec AB
 • En deltagare från Sigma
 • En deltagare från StruSoft AB
 • En deltagare från Studerande
 • En deltagare från Viking Analytics AB
 • En deltagare från Visual Components
 • En deltagare från Visual Sweden
 • En deltagare från Visual Sweden
 • En deltagare från Ya
 • Totalt 41 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Visualisering av produktionssystem

Workshop · 2021-03-16

Välkommen till en digital workshop där vi arbetar med ett konkret case kring ett fiktivt företag som vill modernisera sin produktionsmiljö med hjälp av olika visualiseringslösningar. Vilka utmaningar kommer företaget att stöta på och vilka lösningar ser vi?

Du får möjlighet att brainstorma tillsammans med representanter från andra organisationer där den gemensamma kunskapen och erfarenheten kan leda till nya idéer och lösningar.

Observera att aktivt deltagande krävs under hela sessionen. Workshoppen hålls på svenska. Antalet deltagare är begränsat.

Vem är du?

Du arbetar antagligen med produktionsutveckling och strategifrågor. Du är intresserad av industriell teknologi och är öppen för nya samarbeten inom området.

Case

Det fiktiva företaget i detta case är en mellanstor underleverantör av högkvalitativa nischade komponenter med stor mix och mindre volymer, där de viktigaste kunderna verkar inom fordonsindustrin. Kunderna ställer höga krav på både kvalitet och service och i takt med att kundernas verksamhet digitaliseras ställs krav på att dess leverantörer och underleverantörer integreras i ett virtuellt produktionsflöde med spårbarhet genom hela leveransprocessen.

Företaget har lång erfarenhet av att arbeta med Lean och värdeflödesanalyser men både dess datasystem och produktionsmiljö är föråldrade och klarar inte anpassningen till de nya kraven. De har därför påbörjat ett arbete med att integrera olika typer av visualiseringstekniker som kan användas för att ge en helhetsbild av produktionens status, flaskhalsar och takt med spårbarhet på både helhet och detaljnivå. De vill även kunna använda systemen för att visualisera scenarier för olika produktionsstrategier.

Program

09:00 – Välkommen
09:10 – Intro till visualisering för industriella tillämpningar
09:25 – Intro till uppgift 1
09:30 – Grupparbete painpoints
10.00 – Kafferast
10:10 – Intro uppgift 2
10:15 – Brainstorm, solutions
10:45 – Summering och nästa steg
11:00 – Tack för idag

Aktiviteten genomförs inom projektet Visual Lift som drivs av Visual Sweden, Linköpings universitet, Norrköping Science Park, Region Örebro, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Västmanland och Automation Region.

Praktisk information