• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från Acando
 • En deltagare från Acando AB
 • En deltagare från Addiva AB
 • En deltagare från Aqeri AB
 • En deltagare från Aqeri AB
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Baltic&ScanTech Filial
 • En deltagare från Blue Institute
 • En deltagare från Blue Institute/PiiA
 • En deltagare från Business Sweden
 • En deltagare från Level21 AB
 • En deltagare från MDH
 • En deltagare från MITC
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Norrkonsult
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE/SICS
 • En deltagare från RISE/SICS Västerås
 • En deltagare från Siemens AB
 • En deltagare från Stenvall & Partner AB
 • En deltagare från Sveriges Ingenjörer
 • En deltagare från Sveriges ingenjörer
 • En deltagare från Teknikforetagen/Produktion2030
 • En deltagare från Västerås Stad
 • En deltagare från Westermo
 • Totalt 30 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop: Den digitala stambanan

Workshop i Västerås · 2017-05-03

Hur utvecklas marknaden för tjänster som är baserade på data och dataströmmar? Hur ser kartan över möjligheter och hinder för leverantörer av automation, industriell IT och industriservice, ut? Det är frågor som projektet den Digitala Stambanan söker svar på.

Svenska företag tillhör de världsledande leverantörerna av teknik för automation och industriell IT – 400 företag omsätter redan 72 miljarder kronor. Vi menar att detta är en framtidsbransch med stor utvecklingspotential som behöver göras ännu synligare. Vi tror att det är möjligt att öka tempot i utvecklingen och skapa positioner på marknaden i närområdet och i världen. Ett utmärkt sätt är att kraftsamla genom att utbyta kunskaper.

För att starta dialogen och framkalla bilder av möjligheter och hinder bjuder vi in till en workshop som vi hoppas kommer ta ut riktningen för det fortsatta arbetet inom projektet.

Varmt välkommen!

Karolina Winbo · Automation Region
Örjan Larsson · Blue Institute, PiiA

Läs mer om den Digitala Stambanan (pdf)

Praktisk information