• Namn Organisation
 • En deltagare från A rm2rm
 • En deltagare från Ab Nonlinear Solutions
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB Corporate Research
 • En deltagare från BAS konsult
 • En deltagare från CargoBeacon AB
 • En deltagare från Chalmers
 • En deltagare från Chalmers Tekniska Högskola
 • En deltagare från chalmersindustriteknik
 • En deltagare från CNet Svenska AB
 • En deltagare från Cybercom Sweden AB
 • En deltagare från Handelshögskolan
 • En deltagare från JR Robot
 • En deltagare från Kamin AI
 • En deltagare från KAPSDATA
 • En deltagare från Ledsegel AB
 • En deltagare från Linnéuniversitetet
 • En deltagare från Linnéuniversitetet
 • En deltagare från Luleå tekniska universitet
 • En deltagare från Luleå University of Technology
 • En deltagare från Malardalen University
 • En deltagare från Malardalen University
 • En deltagare från MDH
 • En deltagare från MDH
 • En deltagare från Midroc Automation AB
 • En deltagare från MOPSsys AB
 • En deltagare från Mälardalen University
 • En deltagare från Ninac
 • En deltagare från Nordic Innovation House
 • En deltagare från Rajet Krishnan
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
 • En deltagare från Rouk ab
 • En deltagare från SEB
 • En deltagare från SH
 • En deltagare från Siemens AB | Digital Enterprise & Digital Services
 • En deltagare från Siemens Digital Industries Software
 • En deltagare från SSG Standard Solutions Group
 • En deltagare från StruSoft AB
 • En deltagare från Sweco AB
 • En deltagare från Swerim AB
 • En deltagare från Utvyakta ab
 • En deltagare från Viking Analytics
 • En deltagare från Viking Analytics AB
 • En deltagare från Widefind
 • Totalt 51 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop för nya samarbeten inom datadriven industri

Workshop · 2021-03-18

Vi bjuder in till en interaktiv digital workshop med syfte att skapa engagemang och idéer till det strategiska innovationsprogrammet PiiA:s öppna utlysning Dataanalys i processindustrins värdekedjor.

Utlysningen

Syftet med utlysningen är att öka hållbarhet och konkurrenskraft hos svensk processindustri genom att öka användningen av ny teknik och avancerad dataanalys i värdekedjor kopplade till processindustrin, både inom och mellan företag.

Läs mer om utlysningen på PiiA:s webbplats →

Om workshoppen

I denna digitala workshop kommer du tillsammans med andra aktörer jobba med att bygga embryot för ett projekt. Om du har en projektidé och söker fler partner till ditt projekt så får du möjlighet att presentera idén under workshoppen. Anmäl att du vill presentera när du gör din anmälan.

Vem är du?

Du jobbar med industriella processer och är intresserad av att skapa ett projekt eller medverka i någon annans projekt. Genom samverkan med andra aktörer vill du vara med och skapa en hållbar, datadriven industri.

Möjlighet till internationella samarbeten

Är du även intresserad av att samarbeta med aktörer från våra andra nordiska länder? Eller med företag från Silicon Valley? Vi kommer att arrangera ytterligare aktiviteter med fokus på matchmaking med internationella aktörer.

Aktiviteten är en del av programmet Nordic IndTech som genomförs av PiiA tillsammans med Automation Region och Nordic Innovation House i Silicon Valley, i samverkan med de nordiska aktörerna Business Finland och Odense Robotics från Danmark.

Praktisk information