• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från Acando
 • En deltagare från Acando Consulting
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Baltic&ScanTech Filial
 • En deltagare från Colmeo
 • En deltagare från FKG
 • En deltagare från Handelshögskolan
 • En deltagare från OmniProcess.se
 • En deltagare från Peder Skrivare skola
 • En deltagare från Prevas
 • En deltagare från Prevas AB
 • En deltagare från Prevas AB
 • En deltagare från Prevas AB
 • En deltagare från Randstad
 • En deltagare från Rebl Industries AB
 • En deltagare från RISE IVF AB
 • En deltagare från SKF
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Virtual Manufacturing Sweden AB
 • En deltagare från Wavr Tech AB
 • Totalt 23 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop om industrins transformation

Göteborg · 2019-09-04


Workshoppen genomförs i Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg.

Automation Region, IVA och Svenska Mässan bjuder in till en workshop där vi utforskar transformativa trender och skapar handlingsplaner för automation och digitalisering. Hur kan vi agera enskilt och tillsammans för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter?

I en snabb och strukturerad process får du möjlighet att genomföra en behovsanalys för ditt företag. Vilka omställningar står ni inför och vilka utmaningar ser ni? Utforska behoven och identifiera de insatser som krävs för att bli en vinnare i digitaliseringen.

Seminariet är kostnadsfritt, vi startar med lunch. Välkommen!

Inför konferensen Automation Summit (Västerås den 9 oktober) genomför vi ett antal workshoppar runtom i landet för att inventera utmaningar och behov inom svensk industri. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner vid Automation Summit med målet att sammanställa en rapport med rekommendationer till såväl företag som politiker.

Denna aktivitet genomförs inom ramen för FORT-projektet som finansieras av Tillväxtverket.

Praktisk information