• Namn Organisation
 • Bertil Thorvaldsson ABB
 • Tobias Fälthammar Acando
 • Magnus Carlsson Acando Consulting
 • Daniel Boqvist Automation Region
 • Stefan Hollertz Automation Region
 • Catarina Berglund Automation Region
 • En deltagare från Baltic&ScanTech Filial
 • Anders Tingström Colmeo AB
 • Peter Bryntesson FKG
 • Muna Girgis Handelshögskolan
 • Johnny Olsson OmniProcess.se
 • Thorsson Clas Peder Skrivare skola
 • Ylva Amren Prevas
 • Asmir Tahmaz Prevas AB
 • Otto Lilja Prevas AB
 • Christian Lundeflo Prevas AB
 • Kristofer Nilsson Randstad
 • Johan Hogsved Rebl Industries AB
 • Dan Carlsson RISE IVF AB
 • Anders Kempe SKF
 • Ulf Öhlander Vinnova
 • Johannes Trotzig Virtual Manufacturing Sweden AB
 • Thomas Wingate Wavr Tech AB
 • Totalt 23 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop om industrins transformation

Göteborg · 2019-09-04


Workshoppen genomförs i Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg.

Automation Region, IVA och Svenska Mässan bjuder in till en workshop där vi utforskar transformativa trender och skapar handlingsplaner för automation och digitalisering. Hur kan vi agera enskilt och tillsammans för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter?

I en snabb och strukturerad process får du möjlighet att genomföra en behovsanalys för ditt företag. Vilka omställningar står ni inför och vilka utmaningar ser ni? Utforska behoven och identifiera de insatser som krävs för att bli en vinnare i digitaliseringen.

Seminariet är kostnadsfritt, vi startar med lunch. Välkommen!

Inför konferensen Automation Summit (Västerås den 9 oktober) genomför vi ett antal workshoppar runtom i landet för att inventera utmaningar och behov inom svensk industri. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner vid Automation Summit med målet att sammanställa en rapport med rekommendationer till såväl företag som politiker.

Denna aktivitet genomförs inom ramen för FORT-projektet som finansieras av Tillväxtverket.

Praktisk information