• Namn Organisation
 • Magnus Carlsson Acando Consulting
 • Nichola Petrone Aranäsgymnasiet
 • Daniel Boqvist Automation Region
 • Catarina Berglund Automation Region
 • Stefan Hollertz Automation Region
 • Richard Leeson Göteborgs Tekniska College
 • Veronica Kecki Göteborgs Universitet
 • Muna Girgis Handelshögskolan
 • En deltagare från NSG AB
 • Clas Thorsson Peder Skrivare skola
 • Anders Kempe SKF
 • Stefan Lagerkvist Viking Analytics
 • Totalt 12 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop om industrins transformation

Göteborg · 2019-05-28

Automation Region, IVA och Svenska Mässan bjuder in till en workshop där vi utforskar transformativa trender och skapar handlingsplaner för automation och digitalisering. Hur kan vi agera enskilt och tillsammans för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter?

I en snabb och strukturerad process får du möjlighet att genomföra en behovsanalys för ditt företag. Vilka omställningar står ni inför och vilka utmaningar ser ni? Utforska behoven och identifiera de insatser som krävs för att bli en vinnare i digitaliseringen.

Inför konferensen Automation Summit (Västerås den 9 oktober) genomför vi ett antal workshoppar runtom i landet för att inventera utmaningar och behov inom svensk industri. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner vid Automation Summit med målet att sammanställa en rapport med rekommendationer till såväl företag som politiker.

Praktisk information