• Namn Organisation
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från dizparc AB
 • En deltagare från Dragonskolan Automation
 • En deltagare från Edward Lantz Management AB
 • En deltagare från GE Healthcare
 • En deltagare från GE Healthcare
 • En deltagare från Iggesund Forest AB
 • En deltagare från Iggesund Forest AB
 • En deltagare från Imerys Mineral AB
 • En deltagare från Inlandets Teknikpark
 • En deltagare från IUC Norr
 • En deltagare från JIT Mech
 • En deltagare från JIT Mech
 • En deltagare från Komatsu Forest AB
 • En deltagare från Material Protection North
 • En deltagare från Metsä Board Sweden AB
 • En deltagare från Nolia AB
 • En deltagare från Norrmejerier
 • En deltagare från Norrmejerier
 • En deltagare från Olofsfors AB
 • En deltagare från Olofsfors AB
 • En deltagare från Olofsfors AB
 • En deltagare från Skogstekniska klustret
 • En deltagare från SoliferPolar AB
 • En deltagare från Umeå Näringsliv
 • Totalt 25 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Workshop om industrins transformation

Umeå · 2019-04-12

Automation Region, IVA och Svenska Mässan bjuder in till en workshop där vi utforskar transformativa trender och skapar handlingsplaner för automation och digitalisering. Hur kan vi agera enskilt och tillsammans för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter?

I en snabb och strukturerad process får du möjlighet att genomföra en behovsanalys för ditt företag. Vilka omställningar står ni inför och vilka utmaningar ser ni? Utforska behoven och identifiera de insatser som krävs för att bli en vinnare i digitaliseringen.

Inför konferensen Automation Summit (Västerås den 9 oktober) genomför vi tre workshoppar för att inventera utmaningar och behov inom svensk industri. Umeå är först ut och sedan följer Göteborg och Stockholm under våren. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner vid Automation Summit med målet att sammanställa en rapport med rekommendationer till såväl företag som politiker.

Praktisk information