Aktuellt hos medlemmar och partner

Notis · 2017-04-28

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss!

Nya möjligheter i molnet

I samband med Amazon Web Services etablering i regionen bjuder vi in till ett seminarium om molntjänster. På plats finns två av områdets främsta experter som vägleder oss och konkretiserar hur molntjänster kan skapa nya möjligheter för ditt företag eller organisation.

Läs mer om seminariet

SICS Västerås firar 5 år den 5/5

På 5 år har SICS Västerås växt med rekordfart, vi samarbetar med alla typer av bolag och organisationer att lösa utmaningar kopplade till informations- och kommunikationsteknologi. Vi arbetar för att med hjälp av forskning och innovation bygga ett starkare Sverige. Utmaningarna är ofta knutna till digitalisering och teknik. Lösningarna handlar ofta om digitala testmetoder, matematiska uträkningar, kompetensförsörjning och innovationsförmåga. Välkommen på 5-årskalas!

Läs mer om kalaset

Digitaliseringens konsekvenser för arbetsliv och arbetsmarknad

Välkommen till en tankesmedja där vi tillsammans diskuterar pågående förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden med exempel från lokal praktik och internationell forskning. Gästföreläsare är Nina Edh Mirzaei, PhD Jönköping University.

Vem är framtidens industriarbetare? Sverige som industrination står inför en av sina största förändringar. Nina beskriver digitaliseringens konsekvenser när förutsättningarna för traditionella industrijobb fundamentalt förändras, med utgångspunkt i samhällsekonomin, behov av kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Läs mer om tankesmedjan

Hållbarhetskapitalism

Vi går igenom hållbarhetsutmaningen – en planet, 10 miljarder människor och en hel del utmaningar för både planeten och mänskligheten. Hur skapar vi hållbara affärsmodeller för det? Kom och lyssna på Sten Jacobson från Innovation360 som ger konkreta exempel på hur företag tar till sig hållbarhetsproblematiken och gör skillnad med nya affärsmodeller.

Vilka krav ställs när vi står inför en tid med stora förändringar i form av robotar, självkörande bilar, kanske till och med gratis energi….?

Läs mer om hållbarhetsutmaningen

Påverka framtidens hälso- och välfärdsteknik

Välkommen till en kreativ temadag den 23 maj kl 9:15 till cirka 15:00, Mälardalens högskola, Västerås, sal Delta (hus R). Att själv kunna förflytta sig är inte en självklarhet för alla och många olyckor uppstår i samband med detta. Med gemensamt engagemang kan arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal förbättras, kostnaderna i välfärden minskas och nya affärsmöjligheter skapas samtidigt som individens trygghet och självständighet ökas.

Västerås Stad, Region Västmanland och Eskilstuna kommun har identifierat förflyttning som ett område där det finns behov av nya tekniska lösningar som kan användas med eller utan vårdpersonal. Vi bjuder in till en kreativ temadag med målsättningen att skapa samarbeten mellan forskare, företag och vård och omsorg som leder till innovationer inom området.

Läs mer om temadagen

Smart Industri Luleå den 18 maj

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och en rad regionala aktörer.

Läs mer om B2B Forum