Almedalen 2023

Notis · 2023-06-20

Automation Region är på plats med Catarina Berglund, vd och processledare samt Elin Glimberg, kommunikation och public affairs. De kommer arbeta för att lyfta frågor inom kompetensförsörjning, tech transfer, AI, hållbarhet och systeminnovation.

– Vi ser fram emot att träffa, och utvidga vårt stora nätverk under Almedalsveckan. På plats kommer vi arrangera två seminarier tillsammans med vännerna inom iHubs Sweden, säger Catarina Berglund.

Seminarium och workshops inom systemtransformation

Vi står inför mänsklighetens viktigaste omställning någonsin. Omställningen mot ett hållbart samhälle. Det är en gemensam utmaning som vi måste angripa från många olika håll; från näringsliv, akademi, politik med lagar och regleringar och offentliga incitament och styrmedel. Men viktigast av allt är att vi gör det i samarbete med varandra. Det är här systeminnovation och systemtransformation kommer in i bilden.

Många av de förändringar som måste ske är ganska radikala och vi vet inte på förhand hur resultatet ska se ut. Så du hör själv; ganska stora risker är involverade för den som väljer att driva förändringen. Därför finns systemgemensamma insatser. Och organisationer som fått i uppdrag att driva förändring. En sådan organisation är Automation Region. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft med hjälp av automation – och att skapa nya industrigrenar där kunskap och teknik från automationsbranschen används för att skapa nya hållbara affärsmodeller och cirkulära produktionsflöden.

Därför vill vi tillsammans med iHubs Sweden – som samlar systemtransformations-organisationer som oss – bjuda in till två seminarier och workshops med fokus på just systemtransformation och systeminnovation.

Sverige – för hållbar omställning i världen!
Under den här workshopen kommer vi arbeta med idén kring ett svenskt ChangeLab. Läs mer och anmäl ditt intresse via iHubs Sweden.

Hur skapar vi samhällsomställning genom innovation?
Under det här seminariet och workshopen fokuserar vi på Innovation Commons – alltså systemgemensamma tillgångar som främjar innovation genom öppenhet, kollektiv förvaltning och delning över gränserna. Läs mer och anmäl ditt intresse via iHubs Sweden.

Text: Elin Glimberg