Anmäl dig till Top Packaging Summit 23-24 October

Notis · 2013-09-30

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.

De arrangerar sitt flaggskeppsarrangemang Top Packaging Summit i Lund den 23-24 oktober. Packbridge erbjuder Automation Regions medlemmar samma rabatt som till sina egna medlemmar, det vill säga 30 procent. Anmäl dig via www.toppackagingsummit.com (länk finns på Automation Regions hemsida) som medlem eller ta direkt kontakt med vd Per-Stefan Gersbro (per-stefan@packbridge.se) så registrerar han din anmälan.