Anpassning med fortsatt fokus

Ledare · Processledningen Automation Region · 2020-12-22

Processledningen Automation Region – Magdalena Evaldson, Catarina Berglund, Åsa Lagerstedt, Bernt Henriksen, Anna Sandberg, Elin Asplund, Stefan Hollertz, Helena Blackbright och Daniel Boqvist.

När vi sammanfattar ett år så brukar det normalt handla om vad som har hänt och vad vi har lärt oss av det. Men det är inte mycket som varit normalt under 2020. Vi har upplevt radikala förändringar och lärande på en helt ny nivå. Vi har ställts inför utmaningar som vi aldrig hade kunnat förutse – extrema störningar i värdekedjor som tidigare har betraktats som stabila, och företag, ja, hela branscher som i princip har punkterats.

Något som genomgående har lyfts fram under året är det ökade trycket på livslångt lärande. Vikten av kontinuerlig utveckling genom kurser och program som är anpassade för yrkesverksamma. Det har varit glädjande att se att utbudet av eftergymnasial utbildning på både grund- och avancerad nivå har ökat, liksom mängden av anpassade kurser. Under året har vi också noterat en avsevärd ökning av deltagare vid våra seminarier och andra aktiviteter. För visst är det enklare att ta del av ny kunskap när den är digital och mer tillgänglig. Samtidigt ser vi ett fortsatt stort behov av forum för att kunna reflektera och fördjupa insikterna tillsammans med andra.

Det som vi tidigare har tagit för givet, att förutsättningslöst kunna diskutera nya tankar och idéer vid fikarasten, har vi till stor del tappat när många arbetar hemifrån. Vad innebär det för innovationskraften och förmågan att förädla varandras tankar och idéer? Nu krävs det planering och struktur även för detta.

På Automation Region försöker vi möta behovet genom att skapa utmaningsdrivna workshoppar utifrån en metodik med öppna diskussioner. Tack alla ni som bidrar och prestigelöst delar med er av er kunskap och er erfarenhet! Genom att gemensamt diskutera och utveckla våra idéer och insikter kan vi hitta nya starka samarbeten och inspirera varandra till handling.

I dagarna kom ett efterlängtat besked från regeringen. Mälardalens högskola föreslås bli nästa svenska universitet, något som både högskolan och vi på Automation Region har kämpat för under en lång tid. För oss innebär det möjligheter att ytterligare förstärka vår samverkan med näringslivet inom forskning och innovation. För våra medlemsföretag och för hela regionen ger uppgraderingen en ökad nationell och internationell lyskraft som kommer göra det enklare att attrahera kvalificerad kompetens. Mälardalens högskola förväntas bli universitet under 2022.

Nu blickar vi fram emot ett nytt år som vi kommer fylla med projekt, initiativ och seminarier som stöttar utvecklingen inom industrin. Utgångsläget är att vi möts digitalt men vi förbereder oss för flera scenarier. För är det något som vi lärt oss av året 2020 så är det vikten av att kunna anpassa sig efter omständigheterna, utan att tappa möjligheten att samlas kring relevanta frågor.

Vi önskar alla våra medlemmar, samarbetspartner och övriga vänner en härlig julledighet!

Processledningen Automation Region
Magdalena Evaldson, Catarina Berglund, Åsa Lagerstedt, Bernt Henriksen, Anna Sandberg, Elin Asplund, Stefan Hollertz, Helena Blackbright och Daniel Boqvist