Ansök om exportcheck senast den 15 april

Notis · 2016-03-31

Västmanland

Till och med den 15 april har mindre företag i Västmanland chans att söka ekonomiskt stöd för utveckling av export. Exportchecken gör det lättare för ditt företag att nå internationella marknader eller bredda din internationella marknad ytterligare. Exportcheckarna delas ut av Västmanlands Internationaliseringsråd, ett samarbete mellan Handelskammaren Mälardalen, ALMI/EEN, Business Sweden och Automation Region.

Mer information om exportcheckarna
Anmäl intresse