Använd statliga medel endast för att utbilda till jobb

Ledare · Björn Nordén • Verksamhetsansvarig • Jobba i Västerås · 2012-01-31


Björn Nordén
Verksamhetsansvarig
Jobba i Västerås

Överallt pratas det om insatser för grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden. Om att arbetsgivarna behöver ställa upp. Låt mig slå fast några, i min värld, självklara fakta: En arbetsgivare kommer aldrig att anställa någon för att vara snäll. Hur mycket vi än tycker det. En arbetsgivare anställer när denne behöver arbetskraft för att utföra ett uppdrag. Och man anställer den som har rätt kompetens. Det spelar ingen roll hur många praktikplatser jag får, hur många CV-kurser jag gått eller hur bra kontaktnät jag skaffat mig. Har jag inte rätt kompetens är jag inte rätt person.

Jag menar att det ligger på mitt eget ansvar att se till att jag är anställningsbar. I Sverige har vi ett av världens generösaste utbildningssystem. Alla har rätt till gratis utbildning. Möjligheterna är oändliga. Ändå ropar våra tekniska företag efter kompetens samtidigt som arbetslösheten är hög. Systemfel.

Vi kan inte fortsätta utbilda frisörer, nagelskulptörer, programledare och sportfiskeguider samtidigt som Sverige skriker efter ingenjörer. Här kommer lösningen: Använd statliga medel endast för att utbilda till jobb. Måla framtiden på ett sätt som ungdomar förstår. Inför lämplighetstest för pedagogernas utbildning. Höj lönerna för de samma. Gör matematik och NO-ämnena roliga. Öka yrkesorientering och samverkan mellan skola och arbetsliv. Utrusta SYVarna. Förändra PRAOn. Inför obligatorisk praktik på alla ingenjörsprogram. Sluta coacha, börja ge råd.

När detta är klart löser vi Mellanöstern-krisen. Sätt av en timme.

Björn Nordén • Verksamhetsansvarig • Jobba i Västerås