Arbetsgruppen för affärsutveckling

Notis · 2010-04-28

Automation Regions senaste arbetsgrupp för affärsutveckling – ”affärsgruppen” – har dragit igång sina aktiviteter under ledning av Christer Gerdtman från Motion Control.

Gruppen har även utökats med två medlemmar, Peter Östevik från Addiva och Mikael Klintberg från ABB Cewe-Control, samt planerat sitt första arrangemang: Den 15 juni arrangeras en minimässa för kontaktskapande och företagspresentationer på Automation Center i Västerås. Samma kväll arrangeras Night Aut! Mer vet christer.gerdtman@motioncontrol.se.