Årets frukostmöten är på plats

Notis · 2020-01-30

Under 2020 genomför Automation Region 16 frukostmöten i Västerås och Stockholm. Med utgångspunkt i våra tematiska områden flexibel automation, uppkopplad industri och intelligenta system har vi identifierat ämnen som vi bedömer är relevanta för industrins fortsatta utveckling. Från och med i år kommer vi webbsända frukostmötena, och vi bjuder även in våra medlemsföretag att föreslå föreläsare.

Plan för 2020

Den autonoma fabriken [fullbokat]
Webbsändning 20-02-04

Uppkopplad industri – vad händer med säkerheten?
Västerås 20-03-03 · Stockholm 20-03-04

Dataanalys – hur skapar vi värde?
Västerås 20-04-21 · Stockholm 20-04-22

Mjukvaruintegration på alla nivåer
Västerås 20-05-19 · Stockholm 20-05-20

Från analog till digital – koppla upp din produktion
Västerås 20-06-16 · Stockholm 20-06-17

Jobba smartare – Production Process Optimization
Västerås 20-09-23 · Stockholm 20-09-24

SCM X.0 – transformation till en digital försörjningskedja
Västerås 20-10-20 · Stockholm 20-10-21

Vision-system och sensorer
Västerås 20-11-24 · Stockholm 20-11-25

Föreslå talare

Välkommen att kontakta Elin Asplund eller Daniel Boqvist för att lämna förslag. Observera att Automation Region alltid eftersträvar en jämn könsfördelning bland medverkande föreläsare och experter, det är något som även beaktas när vi väljer ut talare till våra frukostmöten.