Årets mentor och adept utsedda

Notis · 2012-05-31

Karriärtorget är högskolans mötesplats och mäklare mellan arbetsliv och studenter. Den 9 maj arrangerade de en avslutningskväll för de arbetsgivare och studenter som deltagit i årets mentorprogram. Flera av Automation Regions medlemmar har deltagit som mentorer och bland årets företag medverkade Dynamate Industrial Services.

Vinnarna blev dock Stefan Svartström från FVB och Eva-Maj Johansson, som studerar till civilingenjör med inriktning mot energisystem (se bild). I motiveringen lyfte Karriärtorget fram ett mentorskap med täta kontakter och ett stort engagemang hos både adept och mentor. Förutom möten i olika miljöer har mentorskapet också resulterat i både exjobb och anställning. Även Dynamate Industrial Services var nominerade, men föll på mållinjen.