ARKENs kick-off med automatiserade kossor i Köping

Artikel · 2012-08-31

Den 22 augusti genomförde ARKEN sin kick-off efter att klartecken kommit från ESF om att starta genomförandefasen. Ett inspirerande studiebesök vid en automatiserad anläggning för mjölkkor i Köping avslutades med workshop och middag på Kungsörstorps värdshus i Kungsör, där deltagarna diskuterade sina förväntningar kring projektet.


Projektledare Nina von Krusenstierna introducerar deltagarna till studiebesöket på Ängeby Gård.

Projektet Automationskompetens, eller ARKEN (Automation Region Kompetens), drivs med medel från Europeiska Socialfonden (ESF) och 26 personer från deltagande företag och projektledning medverkade vid ARKENs kick-off. Eftermiddagen inleddes med ett studiebesök på Ängeby Gård strax utanför Köping, en gård med helautomatiserad mjölkning och utfordring där vi visades runt bland andra av gårdens ägare Patrik Bonér. Genom ett avancerat system av grindar slussas gårdens 130 kor till mjölkning eller utfordring – för korna tog det bara fyra (!) dagar att lära sig hela systemet! Mjölkningsroboten känner igen varje ko och anpassar mjölkning och fodergivor efter respektive individ.


Själva mjölkningsboxen där kossan erbjuds extra gott foder. De väljer själva när de ska mjölkas, i snitt cirka 2,5 gånger per dygn.

Representanter från leverantören av utrustningen, DeLaval, fanns på plats och kunde berätta att systemet innebär en tydlig förbättring för korna. De väljer själva frivilligt när de ska mjölkas och roboten känner av den exakta mängden mjölk – ”torrmjölkning”, som kan vara direkt skadligt för korna, är här ett minne blott. Eller som en av representanterna sa: ”Det gäller att inse vem som är ens verkliga slutkund. Även om det är en ko …”


Med hjälp av laser kan roboten positionera kossans spenar och fästa pumparna. Tack vare automatiken blir kossan aldrig ”torrmjölkad” och är dessutom hela tiden bevakad, vilket gör att eventuella avvikelser eller sjukdomar snabbt kan identifieras.

Projektdeltagarna i ARKEN kommer från Automation Regions medlemsföretag ABB, Addiva, Bombardier, ESAB, Etteplan, Motion Control, RealTest, Solvina och Westermo och de som var med på bondgården var mäkta imponerade. Många av dem arbetar själva med styr- och reglersystem, elkraft och elektronik och är specialister på att utveckla automatiserade system anpassade efter miljöer med tuffa krav inom vitt skilda områden. Här fick de uppleva något helt nytt; en ladugård erbjuder kärva miljöer och ställer mycket höga krav på tillförlitlighet – ett längre avbrott kan få stora konsekvenser. Det finns även risk för korrosion och fysisk påverkan, inte minst på grund av kosparkar!


Ingenjörer på grönbete i helfräcka överdragskläder!

Efter det inspirerande studiebesöket ägnades resten av kick-offen åt diskussioner i arbetsgrupper och vid middagen kring deltagarnas förväntningar på ARKEN som projekt. Även om ESF först nyligen gett klartecken för ARKENS genomförande har en hel del arbete pågått inom uppstartfasen. Bland annat anordnades en lyckad Elsäkerhets- och Hjärt/lung-räddningskurs med deltagare från Motion Control och Etteplan. Både El- och HLR-delen fick höga helhetsbetyg och är bara några exempel på kompetensaktiviteter som kan drivas inom projektet.

Vid sammanställningen av diskussionerna på Kungsörstorp i Kungsör framgick att deltagarna gärna vill samarbeta och träffas mer, bland annat genom studiebesök, visningsdagar på företagen – och varför inte via Facebook? Även ett antal konkreta exempel på kursämnesområden kom upp. Projektets resultat – Kompetensplattformen – ska enligt deltagarna kunna erbjuda interaktiva kurser, inspelade föreläsningar och färdigställt kursmateriel. Den ska vara ett forum för behov och frågor med kontaktuppgifter per företag där deltagarna ska kunna fylla i sin arbetsroll för att få anpassade förslag på kurser. Genom att nätverka och utbyta kompetens mellan företagen ökar den allmänna kompetensnivån på företagen.


Automationssatsande bonde; Patrik Bonér på Ängeby Gård utanför Köping.

– Nu laddar vi för nätverkande, att komma ut till företagen och berätta mer om projektet för att få in fler deltagare, säger projektledare Nina von Krusenstierna. Den som är intresserad av att delta är mer än välkommen att kontakta mig!