Industriforskarskolan Array utvecklar nya teknologier inom automation och robotik

Notis · 2019-10-29

Industriforskarskolan Array bidrar till ökad kompetens och utveckling inom utvalda vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri. Den 8 oktober samlades doktorander, handledare från företagen och initiativtagarna för en kickoff där de olika projekten presenterades. Array är ett samarbete mellan Automation Region, Mälardalens högskola, Robotdalen, KK-stiftelsen och ett antal företag inom automation och robotik.

– Med Array befäster vi vår position som landets ledande lärosäte inom automation och robotisering. Satsningen ger oss betydelsefull kompetens till högskolan och till industrin, konstaterade Thomas Nolte, professor vid Mälardalens högskola och initiativtagare till Array. Det är oerhört spännande att vi på detta sätt är med och utvecklar framtidens nya teknologier inom automation och robotik.

Inom Array finns fem olika forskningsspår – inbyggda system, reglerteknik och optimering, säkerhet, test och verifiering och automationstillämpningar. De är noga utvalda för att matcha industrins strategiska prioriteringar och utmaningar. Bland de medverkande företagen finns flera av Automation Regions medlemmar. Företagen som ingår i forskarskolan är i dagsläget ABB, Alten, Bombardier Transportation, First Control Systems, Kanthal, MITC, Rise, Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment.

– Det här är ett unikt samverkansprojekt som blev verklighet tack vare ett stort engagemang från ett antal nyckelpersoner hos våra industripartner, summerade Thomas Nolte. Företagen har varit drivande och utan dem hade detta inte varit möjligt.

Mer information om Array på Mälardalens högskolas webbplats →