Årsmöte 11 mars 2010

Notis · 2010-03-31

Automation Regions årsmöte genomfördes denna gång under något osedvanliga former med anledning av Sven-Arne Paulssons hastiga sjukdom. 49 personer deltog under årsmötesförhandlingar med val av den nya styrelsen, och verksamhetsplanen fick beröm av Västerås Science Parks VD Magnus Lundin.Styrelsens medlemmar är desamma som föregående år förutom att Anders Aabakken från Bombardier Transportation ersätter Tomas Andersson från samma företag. Vid årsmötet valdes också en ny revisor: Eva Wiik från Olsson & Wiik Revisionsbyrå AB. Valberedningens sammankallande är i fortsättningen Helmer Larsson från Västerås Stad, där övriga medlemmar är Curt-Åke Sundholm från Aros Circle och Ylva Boivie från Mälardalens högskola.

Efter årsmöteförhandlingarna presenterades branschorganisationen Svensk Automation, tidigare en del av IM-föreningen, av deras VD Lena Norder och vice styrelseordförande Erik Landauf från Hugo Tillqvist AB. Svensk Automation och Automation Region har samma intressen, nämligen att marknadsföra automationsbranschen, och har därför tecknat ett samarbetsavtal.

Under december och januari månad har Automation Regions följeforskare genomfört en enkät bland medlemsföretagen och de viktigaste slutsatserna från enkäten presenterades. Presentationen finns att ladda ner i sin helhet. Avslutningsvis presenterade professor Erik Dahlquist det senaste inom energibesparingar med hjälp av automationslösningar. Han presenterade flera intressanta områden, där forskningsgruppen MERO/PRO vid Mälardalens högskola studerar olika aspekter av energioptimering. Även Eriks presentation finns för nedladdning. Årsmötet avslutades med mingel och mat.