Årsmöte med jubileum

Artikel · 2018-03-28

Den 23 mars kallade den ideella föreningen Automation Region till årsmöte – denna gång förstärkt med firande av föreningens 10-årsjubileum. Ett 70-tal medlemmar och övriga intressenter var på plats och fick ta del av framtidsspaningar, panelsamtal och mingel.

God stämning när mötet drog igång. Från vänster Åsa Lagerstedt, projektledare Automation Region, Björn Jonsson, styrelseordförande Automation Region, Catarina Berglund, processledare Automation Region, samt Magnus Månsson, mötesordförande.

Det formella årsmötet styrdes som vanligt på ett effektivt och trevligt sätt av mötesordförande Magnus Månsson. Bland annat presenterades verksamhetsberättelse och årsredovisning, och nya ledamöter valdes in i styrelsen.

Vid årsmötet noterades bland annat ...

  • Verksamhetsberättelse och årsredovisning presenterades och godkändes
  • Medlemsavgiften lämnades oförändrad
  • Nya ordinarie ledamöter invaldes – Johan Stahre, Chalmers, samt Claes Mellgren, AQgroup
  • Ny suppleant invaldes – Johanna Tömmervik, byBrick
  • Styrelseledamöterna Mats Myhr, Westermo, och Fredrik Bruhn, Unibap, lämnade efter lång och trogen tjänst sina uppdrag och avtackades

Efter det formella årsmötet bjöds åhörarna på ett seminarium som kopplar till den pågående teknikrevolutionen där smarta algoritmer skapar konstgjord intelligens – AI. Det är lätt att fascineras över de tekniska möjligheterna, men hur påverkar utvecklingen oss människor?

Samtal om AI med Jonas Stier och Daniel Akenine.

Två av medlemmarna i initiativet addAI var på plats – Daniel Akenine, nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige, samt Jonas Stier, professor vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna. Daniel Akenine inledde med en betraktelse kring de etiska aspekterna av AI-utvecklingen och berörde bland annat betydelsen av arbete.

– Många hävdar att de inte vill jobba men ändå visar studier att människor känner sig lyckligare och mer närvarande när de är på jobbet än när de är lediga, berättade Daniel Akenine. AI förväntas frigöra mycket tid för oss människor, men det är alltså inte säkert att vi blir lyckligare för det.

Därefter tog Jonas Stier diskussionen vidare genom att utmana Daniel Akenines resonemang kring betydelsen av AI. Han engagerade också åhörarna som ställde frågor om utvecklingen och förväntningarna inför framtiden.

Panelsamtal om utvecklingen av Automation Region. Från vänster Björn Jonsson, Karolina Winbo, Damir Isovic och Helena Jerregård.

Under ledning av Automation Regions processledare Catarina Berglund avrundades årsmötet med en panel som summerade Automation Regions första tio år och blickade framåt. Medverkande gäster var de tidigare processledarna Helena Jerregård (nu på SICS) och Karolina Winbo (Näringsdepartementet), Automation Regions styrelseordförande Björn Jonsson (ABB) samt Damir Isovic (Mälardalens högskola).

– När föreningen startades så upplevde vi att begreppet automation var okänt hos den breda allmänheten, berättade Helena Jerregård. Det var en av våra viktigaste utmaningar i början och vi satsade på informationskampanjer för att stödja kompetensförsörjningen till branschen.

– Automation Regions nätverk utgör en viktig resurs för våra forskare, lärare och studenter på högskolan, konstaterade Damir Isovic. Det har inte varit så från början men idag finns det otroligt många kopplingar och beröringspunkter mellan våra verksamheter.

Eftermiddagen avslutades med mingel och tårtkalas.

Se film från årsmötet, föredrag om AI – del 1
Se film från årsmötet, föredrag om AI – del 2
Se film från årsmötet, samtal om Automation Region 10 år
Läs DI-bilagan om Automation Region 10 år