Årsmöte med trendspaning

Notis · 2012-03-23

Den 16 mars genomfördes Automation Regions årsmöte på Automation Center i Kopparlunden, Västerås. Årets version var lite annorlunda jämfört med tidigare år, då det bjöd på trender och analyser inför framtiden – och över 50 personer hörsammade inbjudan!

Processledare Helena Jerregård hälsade alla välkomna till Automation Center och Automation Regions årsmöte med trendspaning kring framtidens utmaningar med fokus på automation. Helena inledde med en kortare genomgång över viktiga händelser 2011 och kunde konstatera att intresset för företagsklustret är fortsatt stort.
Efter Helenas genomgång av årets aktiviteter genomfördes under styrelseordförande Erik Ojas ledning själva årsmötet. Åhörarna fick redovisat att ekonomin är i balans, de beviljade styrelsen ansvarsfrihet och fastslog följande styrelse för 2012:

Erik Oja, styrelseordförande (1 år, omval)
Anders Aabakken, ledamot (2 år, omval)
Björn Andersson, ledamot (2 år omval)
Lars-Ola Lundkvist, ledamot (1 år, kvarstår)
Karin Åkerman, ledamot (1 år, fyllnadsval)
Pamela Christensson, suppleant (1 år, omval)
Christer Gerdtman, suppleant (1 år, omval)
Anders Mårtensson, suppleant (1 år, nyval)

Efter att årsmötets klubbats igenom enligt stadgarna tog i tur och ordning Anders Aabakken från Bombardier Transportation, Erik Oja från ABB Process Automation, Monica Bellgran från Mälardalens högskola och Exportrådets chefsekonom Mauro Gozzo för varsitt mycket intressant föredrag.

Innan det avslutande fredagsminglet helt tog över passade Helena och styrelsen på att avtacka avgående styrelsemedlemmen Magnus Månson, som varit aktiv i Automation Region sedan starten. Magnus har varit en stor tillgång i styrelsearbetet och ett starkt stöd även för ledningen med sin djupa kunskap, sitt breda nätverk och – inte minst – sin finurliga humor. Erik Oja sammanfattade det hela på ett bra sätt:

– Det har varit en ära att lära känna dig!

En längre artikel från årsmötet publiceras i samband med nästa nyhetsbrev!

Klicka här för att ladda ned årsmötesprotokollet »