Årsmöte med trendspaning

Artikel · 2012-03-29

Den 16 mars genomfördes Automation Regions årsmöte på Automation Center i Kopparlunden, Västerås. Årets version var lite annorlunda jämfört med tidigare år, då det bjöd på trender och analyser inför framtiden – och över 50 personer hörsammade inbjudan!

Processledare Helena Jerregård hälsade alla välkomna till Automation Center och Automation Regions årsmöte med trendspaning kring framtidens utmaningar med fokus på automation. Helena inledde med en kortare genomgång över viktiga händelser 2011 och kunde konstatera att intresset för företagsklustret är stort; vi fick under fjolåret in inte färre än 13 nya medlemmar, och sedan årsskiftet 2011/12 har ytterligare fem företag tillkommit.


Zefiro, världens vackraste tåg enligt Anders Aabakken – och han vet vad han talar om! Bombardier tillverkar detta eko-effektiva tåg i tre olika versioner, där den snabbaste varianten når 380 kilometer per timme.

Andra aktiviteter har varit våra månatliga frukostmöten; tio stycken med i snitt 30-35 deltagare per möte hanns det med under 2011. Vi har även haft Night Aut, julmingel och inte färre än fyra Automation Expo under året, samtliga med god respons och medverkan. Automationsnästet har genomförts med fyra frågeställningar, där två har gått vidare med förstudie. Nästa Automationsnäste planeras till mässan MAX i Stockholm i höst.


Anders Aabakken spred lika positiva som entusiastiska ”vibbar” kring Bombardiers utveckling i Västerås.

Vi har också varit medarrangörer tillsammans med Jobba i Västerås och Västerås Science Park vid en egen rekryteringsmässa, Jobb Shop. Arrangemanget var mycket lyckat med flera rekryteringar för de medverkande företagen och vi planerar att genomföra den i år igen, denna gång i samarbete även med Västerås stad. Som inspiration för de något yngre har vi stöttat Hello World, där gymnasietjejer får skarpa företagsuppdrag med teknikinriktning att genomföra med ledning och stöd från Mälardalens högskola – allt med målet att väcka deras teknikintresse.

I media har vi synts en hel del under året, främst genom en artikelserie i VLT med tema ”automation finns överallt i ditt liv”. Vi har även medverkat i en DI-bilaga, flera facktidningar samt inte minst i Ny Teknik, bland annat med en uppmärksammad debattartikel kring ingenjörsbehovet. Också vår tävling Automation Student har väckt ett berättigat intresse, en tävling som genomförs även i år i samband med mässorna Scanautomatic och ProcessTeknik.


ABBs vision: ”Power and productivity for a better world”.

Automation Region har också tilldelats ett ESF-projekt inom automationskompetens som löper över två år och omsluter nio miljoner kronor. Pilotgruppen omfattar nio företag med kompetensutveckling på individ-, företags- och strukturell nivå. Vi har också stärkt vårt engagemang och samarbete med ProcessIT Innovation inom satsningen på en nationell agenda för processindustriell automation.

Efter Helenas genomgång av årets aktiviteter genomfördes under styrelseordförande Erik Ojas ledning själva årsmötet. Åhörarna fick redovisat att ekonomin är i balans, de beviljade styrelsen ansvarsfrihet och fastslog följande styrelse för 2012:

Erik Oja, styrelseordförande (1 år, omval)
Anders Aabakken, ledamot (2 år, omval)
Björn Andersson, ledamot (2 år omval)
Lars-Ola Lundkvist, ledamot (1 år, kvarstår)
Karin Åkerman, ledamot (1 år, fyllnadsval)
Pamela Christensson, suppleant (1 år, omval)
Christer Gerdtman, suppleant (1 år, omval)
Anders Mårtensson, suppleant (1 år, nyval)

Mälardalens högskolas styrgruppsrepresentanter Annika Tjernström och Erik Dahlquist presenterades också, liksom kommunikationsgruppens ledare Pamela Christensson och affärsgruppens ledare Christer Gerdtman. Kompetensgruppens ledare Björn Nordén var tyvärr förhindrad att närvara.

Processledningen består under 2012 av Helena Jerregård (processledare), Karolina Winbo (biträdande processledare), Nina von Krusenstierna (projektledare automationskompetens), Gunnar Iggendal (marknads- och Stockholmsansvarig), Björn Stenvall (informationsansvarig) och Stefan Hollertz (mässansvarig, ansvarig Automation Student).

Efter att årsmötets klubbats igenom enligt stadgarna tog Anders Aabakken från Bombardier Transportation över med sin föreläsning ”Transportlösningar för framtida tillväxt”. Anders, som stod in istället för Håkan Agnevall, kunde berätta att Bombardier har cirka 40 procent av världsmarknaden för spårbundna transporter. Även om de stora tillverkarna i Kina sammantaget är större så är Bombardier en av de absolut ledande, och verksamheten i Västerås har en stark ställning inom företaget.


Monica Bellgran, nybliven professor vid Mälardalens högskola, har en mission: Att stärka produktionskompetensen för att behålla fabrikerna i Sverige.

– Västerås är centralt för Bombardiers marknad, framhöll Anders. Spetskompetensen som finns här är representerad på i stort sett alla marknader.

Störst är den europeiska marknaden, men både Asien och Sydamerika växer. Europaandelen minskar således trots en stabil marknad, eftersom utveckling drivs på snabbare än vad alla förväntat sig i framför allt tillväxtländerna. Klimatförändring, befolkningsökning, trängsel, energiförsörjning och åldersstruktur – alla dessa utmaningar kan enligt Anders användas som argument för spårbunden transport, allra helst i jämförelse med dagens bilar.

Som representant för Bombardier är det självklart att Anders är positiv till spårbunden trafik, men hans entusiasm smittade verkligen av sig – kryddad med goda framtidsutsikter för transportautomation generellt och Västerås specifikt.

Erik Oja från ABB Process Automation kunde berätta att ABB har omkring 135 000 anställda världen över, men det var länge sedan Västerås eller Sverige kunde stoltsera med flest anställda. Istället är det idag Kina som står för de allra flesta, medan ABB i Sverige är cirka 8 700. Däremot konstaterade Erik att ABB tillsammans med de avsålda delarna som är kvar i Västerås (nuvarande Alstom, Bombardier och Westinghouse) tillsammans med ABB har fler anställda än när ABB var som störst – ett tecken så gott som något på en växande automationsindustri.

– ABB ligger rätt i tiden med kraft och automation, menade Erik. El är bra, det är smidigt att distribuera och automation är en förutsättning för de flesta industrier. Det är väldigt forskningsintensiva områden och av ABBs forskningsavdelningar – Corporate Research – ligger den absolut största i Västerås.

ABB liksom Bombardier arbetar på en sant global marknad; bara på Corporate Research i Västerås arbetar det omkring 45 olika nationaliteter. De ser en god tillväxt framöver och har satt som mål att mellan 2010 och 2015 fördubbla sin omsättning, främst genom organisk tillväxt. Det är positivt för regionen, men för att klara dessa mål måste unga människor attraheras till industrin, framhöll Erik. Det är ett mycket viktigt uppdrag inom Automation Region.


Årsmötet avslutades med att avgående styrelsemedlemmen Magnus Månson avtackades av Helena Jerregård, Erik Oja och resten av styrelse och ledning.

Monica Bellgran är nybliven professor vid Mälardalens högskola inom produktionsutveckling, tidigare produktionsdirektör på Haldex. Även om hon idag jobbar inom akademin så vill hon verka nära industrin; Monicas mission är att stärka produktionskompetensen för att behålla fabrikerna i Sverige.

Precis som Anders Aabakken framhöll Monica att förändringshastigheten ökar och att tempot främst drivs av tillväxtmarknader som Asien. Utvecklings- och produktionsinvesteringarna är idag globala med stora krav på leverantörskedjorna; den största värdeökningen i tillverkade produkter kommer – beroende på produktens komplexitet – från leverantörerna. Vikten av att behålla fabriker i landet visas i den tydliga trenden att allt mer forskning läggs i de nya tillväxtmarknaderna; utveckling och produktion måste ligga nära varandra.

– I Sverige har vi förutsättningar för att snabbt gå från ritning till produktion, menade Monica. Kan vi lyckas med det skulle det vara en enorm konkurrensfördel.

Exportrådets chefsekonom Mauro Gozzo avrundade årsmötet med att tala kring ”Svensk export i en förändrad värld”. Mauro ansvarar bland annat för Exportrådets makroekonomiska omvärldsbevakning och kunde konstatera – trots allt tal om konjunktursvackor – att världshandeln har uppvisat en otrolig expansionstakt; recessionerna har bara varit hack i kurvan sedan andra världskriget. Även om 2008-09 års finanskris var den hittills värsta så kommer även den på sikt bara att betraktas som ytterligare ett litet hack …

Det var en mycket intressant och bred föreläsning som gav många insikter; exempelvis – tvärtemot en allmän uppfattning – så utgör Europa fortfarande en stor del av världsekonomin, även om Kina är den starkast växande. Men som Mauro slog fast: Prognoser på lång sikt slår alltid fel!

Innan det avslutande fredagsminglet tog över passade processledare Helena Jerregård och styrelseordförande Erik Oja med hela styrelsen på att avtacka avgående styrelsemedlemmen Magnus Månson, som varit aktiv i Automation Region sedan starten. Magnus har varit en stor tillgång i styrelsearbetet och ett starkt stöd även för ledningen med sin djupa kunskap, sitt breda nätverk och – inte minst – sin finurliga humor. Erik sammanfattade det hela på ett bra sätt:

– Det har varit en ära att lära känna dig!