Årsmötet på en minut

Notis · 2024-05-03

Den 26 mars hölls årsmöte för Automation Region på Hotel Plaza i Västerås. Till ny ledamot i styrelsen valdes Gabriel Carlin från Stockholm Region EU Office. Han kommer in med ett EU-perspektiv som förstärkning av styrelsens fokus på internationalisering.

Collage: stående man och kvinna, grupp med fyra personer en kvinna och tre män samt sittande personer bakifrån med tre personer stående på en scen.
Catarina Berglund och Ola Norén hälsade välkommen till årsmötet.

Till mötesordförande valdes Magnus Månson som guidade deltagarna genom mötet. Daniel Boqvist föredrog verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och berättade om det planerade arbetet fram till årsskiftet 2025-2026 då Vinnväxt-finansieringen tar slut.

man står framför ett fönster
Gabriel Carlin är ny ledamot i Automation Regions styrelse.

Gabriel Carlin från Stockholm Region EU Office valdes in som ny ledamot i styrelsen. Han kommer in med ett EU-perspektiv som förstärkning av styrelsens fokus på internationalisering.

– I min nya roll ser jag fram emot att kunna bidra till Automation Regions innovationsmiljö, säger Gabriel Carlin. Under mina år i Bryssel har jag sett hur EU satsar mer och mer på automationsområdet, inte minst inom IT-automatisering. Jag är spänd på att följa det fortsatta arbetet med att stärka förutsättningar för svensk automation på den internationella arenan.

I övrigt beslutade stämman att Ola Norén på ABB får fortsatt förtroende som styrelsens ordförande i ytterligare ett år. Johanna Brismar Skoog, Business Sweden, och Magnus Welén, Prevas, valdes till styrelseledamöter för en tid av två år. Helena Jerregård, Mälardalens universitet, Eva Lilja, Västerås stad, och Christer Alzén, Region Västmanland, kvarstår som ledamöter under ett år. Stina Lantz, Ignite Sweden, och Johan Carlstedt, Fabric and Society Rebels, valdes till suppleanter, och Damir Isovic kommer att vara representant för Mälardalens universitet. Automation Region tackade Johan Stahre, Chalmers, för gott arbete i styrelsen sedan han valdes in år 2018.

Det som annars stack ut på årets dagordning var ett förslag om stadgeändring om när i tid årsmötet ska genomföras. Förslaget var att stämman ska genomföras innan april månads utgång istället för innan mars månads utgång. Stämman antog enhälligt förslaget.