Artificiell intelligens – vilka är de stora frågorna?

Notis · 2018-09-27

Blir vi dummare av AI? Vem bär ansvaret för olyckor där AI-system är inblandade? Kommer AI kunna utveckla ett medvetande? Det var några av de frågeställningar som lyftes den 26 september vid årets MAC-alumniträff för tidigare ABB-konsulter.

Inbjudna talare var Fredrik Bruhn, professor vid Mälardalens högskola och vd för Automation Regions medlemsföretag Unibap, Helena Blackbright, projektledare vid Automation Region och Björn Jonsson, divisionschef på ABB samt styrelseordförande för Automation Region. Presentationerna berörde möjligheterna med AI, vilken teknik som är på plats idag och vilka förväntningar som finns inför framtiden.

I den avslutande paneldebatten presenterades slutsatser och reflektioner kring de olika frågeställningarna. Några nedslag:

  • Ja, vi blir dummare av AI eftersom vi inte utvecklar vår kunskap utan överlåter arbete till andra.
  • I framtiden kan det uppstå ett behov av att betrakta AI som en egen juridisk person, ungefär som ett aktiebolag.
  • Det finns inga indikationer på att AI kommer att kunna utveckla ett medvetande (det skulle kräva en perfekt slumpgenerator och det finns inte idag).
  • AI kan sägas vara vår nya elektricitet – den är redan här och snart finns den i alla människors vardag.