Årets bästa examensarbeten inom automation

Artikel · 2017-09-29

Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Det drar ihop sig till final i studenttävlingen Automation Student. Vid konferensen Automation Summit presenterar tre finalister sina arbeten och vinnaren utses. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation och automationsmässan Scanautomatic & ProcessTeknik.

– Vi vill gärna uppmärksamma det goda arbetet som läggs ner för att utveckla och förbättra industrin, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Nu välkomnar vi årets talanger till Automation Summit där de får tillfälle att presentera sina arbeten och inspirera deltagarna.

Två lag från Chalmers och ett lag från KTH har tagit sig till final i 2017 års studenttävling. Här möter du våra finalister och har även möjlighet att ta del av deras examensarbeten.

Flexibel och automatiserad produktion med processmoduler

Yvette Kroon och Matilda Anulf, Chalmers.

Chalmersstudenterna Matilda Anulf och Yvette Kroon har genomfört sitt examensarbete på företaget GKN Aerospace som tillverkar avancerade komponenter för flyg- och rymdindustrin. Arbetet är utfört inom programmet Production Engineering med stöd av handledaren Petter Falkman, docent i forskargruppen Automation på Chalmers.

Inom projektet utvecklades en konceptuell modell för automatiserad produktion i en konfigurerbar och modulär produktionscell. Den viktigaste slutsatsen är att möjlighet att konfigurera om såväl hårdvara som mjukvara måste inkluderas i alla delar av produktionen.

– Konfigurerbarhet för produkter, produktfamiljer och processer tillåter automatisering även i produktion som kräver hög flexibilitet eller körs i små serier. Vi har också lagt stor vikt vid att bygga in förmåga till vidareutveckling och ständig förbättring, säger Matilda Anulf.

Läs examensarbetet ”Process modules within a flexible automation system”

Kartläggning av systemarkitektur

Ellinor Lindström och Isa Nedersjö, KTH.

KTH-studenterna Ellinor Lindström och Isa Nedersjö har genomfört sitt examensarbete på uppdrag av ett svenskt industriföretag som tillverkar produktionsutrustning. Arbetet är utfört inom programmet Industriell produktion och handledare på KTH har varit Per Johansson, universitetsadjunkt på enheten Teknik för anpassningsbar produktion.

Den snabba teknikutvecklingen har gjort att det hierarkiska upplägget i traditionella systemarkitekturmodeller för tillverkande system inte alltid korresponderar med verkligheten. Studien, genomförd på fem tyska industriföretag, visade att större företag som under decennier utvecklat sin systemarkitektur hade en väletablerad hierarkisk struktur samt högre automatiseringsgrad, jämfört med mindre företag vars systemarkitektur främst bestod av ett affärssystem samt mjukvaror för teknisk utrustning.

Författarna kunde dra slutsatsen att den traditionella hierarkiska strukturen, vilken förespråkar en systemnivå mellan affärssystemet och den tillverkande processen, kan vara fördelaktig för framtidens systemarkitektur. Strukturen förenklar ett effektivt informationsflöde i tillverkande miljöer med en hög automatiseringsgrad.

Läs examensarbetet ”Assembly equipment integration for production control”

Utformning av framtidens monteringsinstruktioner

Fredrik Svensson och Niclas Busck, Chalmers.

Chalmersstudenterna Niclas Busck och Fredrik Svensson har gjort sitt examensarbete för demonstratorprojektet Smarta Fabriker i Göteborg. Arbetet är utfört som en del i masterprogrammet Production Engineering och handledare har varit Åsa Fasth-Berglund, docent på Chalmers avdelning för Produktionssystem.

Demonstratorprojektet ”Smarta fabriker” syftar till att belysa digitaliseringens möjligheter, öka ungdomars intresse för teknik och erbjuda kompetenshöjning för industrin. Examensarbetet bidrar med utveckling och jämförelse av monteringsinstruktioner för manuella moment. Tre olika typer av instruktioner har utvärderats – text och bild, video samt augmented reality (förstärkt verklighet).

– Vi har testat instruktionerna för att ta reda på hur de skiljer sig åt vad gäller tid för slutförande av monteringen, slutproduktens kvalitet samt förmåga att vägleda oerfarna operatörer, säger Niclas Busck. En av våra viktigaste slutsatser är att det finns stor potential för förbättringar inom detta område och att mycket kan göras med hjälp av redan befintlig teknik.

Läs examensarbetet ”Assembly instructions for the Swedish manufacturing industry of the future”

Prisutdelning den 12 oktober

Tävlingens jury utgörs av ett antal automationsexperter från akademi och industri. Gunnar Lindstedt, universitetslektor inom industriell elektroteknik och automation vid Lunds tekniska högskola, har medverkat i juryarbetet sedan starten år 2010.

Gunnar Lindstedt har medverkat i juryarbetet sedan starten 2010.

– Att få läsa dessa arbeten påminner verkligen om vilken mångskiftande, aktiv och föränderlig bransch som automation är, säger Gunnar Lindstedt. Ett nära samarbete mellan högskola och industri är en förutsättning för utveckling inom ett så tillämpat område och detta samarbete avspeglas verkligen i de tävlande arbetena. Det är imponerande att se hur självklart studenterna applicerar sina teoretiska och praktiska ramverk på de specialiserade och förfinade lösningar som finns i industrin.

Prisutdelningen genomförs som en del av Automation Summit den 12 oktober, under ledning av Catarina Berglund, Automation Region, och Fredrik Karlsson, NyTeknik. Det vinnande examensarbetet belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.