Att ta automation in i framtiden

Ledare · Håkan Nytorp • Styrelseordförande Automation Region
Divisionschef ABB Process Automation · 2013-05-31

Det är med glädje och förväntan som jag tar över efter Erik Oja som ordförande för Automation Region. Automation ligger mig varmt om hjärtat och är en viktig del av ABBs verksamhet. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med industriell automation, i Sverige men framför allt i Asien. Det är stor skillnad på hur de möjligheter som automation ger används i praktiskt bruk mellan industrier, marknader och företag. En kulturfråga helt enkelt där den enskilda människan spelar en stor roll och både bör och kan påverka.

Inom ABB ser vi mycket positivt på sammanslutningar där industri, akademi och samhälle samverkar. Automation Region ger en konkurrensfördel för alla inblandade. Vi kan driva utvecklingen av människor, av regionen, av företag och av tekniken – en fantastisk bas finns på plats genom sin struktur och det stora antalet medlemmar både i och utanför Mälardalsregionen. Det är självklart för ABB att vara med som kanske det största företaget i regionen inom automation. Vår ambition är inte att framstå som den stora ”elefanten” utan snarare som stödjare med stora egna resurser. Vi är väl medvetna om våra tillkortakommanden emellanåt när det gäller flexibilitet, snabbhet och entreprenörsanda och där tar vi gärna till oss just det som oftast finns hos mindre företag. En perfekt blandning av intresse och förutsättningar mellan de stora och de mindre medlemmarna.

Det är mycket viktigt att alla våra medlemmar kan känna att de får ut något reellt och mätbart av sitt medlemskap. De fyra etablerade fokusområdena innovation & forskning, marknadsplats, samhällsutveckling och kompetensutveckling visar på bredden i klustret. Jag hoppas att vi kan balansera de fyra så att inte något enskilt område blir dominerande, samtidigt som samtliga fylls av intressant innehåll.

Om vi tittar framåt finns det egentligen inga gränser för användningen av automation i samhället. Automation går från att vara tekniskt fokuserat till att bli mer användarorienterat där automation sätts i ett större sammanhang som alltmer inbegriper människan, inte minst i att skapa attraktiva arbetsplatser både för utvecklaren och användaren.

Vi behöver ha ett öppet sinne och tänka till om framtiden. Finns det kanske andra aktörer i samhället som bör vara med i klustret – kanske inom konst, design och musik? Värdet av bra idéer överstiger vida värdet av hårdvara. Finns det ett Spotify, ett Facebook eller ett Google inom industriell automation i regionen? Jag ser fram emot intressanta diskussioner om framtida möjligheter.

Som jag hoppas ni märker är jag förväntansfull inför framtiden och Automation Regions förutsättningar att vara en viktig del som pådrivaren av en positiv utveckling. Till sist vill jag påminna om vår storsatsning på Automation Summit den 5-6 september. Vi kan alla hjälpa till att skapa ett lyckosamt möte. Rent praktiskt kan vi sprida inbjudan inom våra egna företag, men också till våra kunder och andra intressenter så att deltagandet blir stort och diskussionen livaktig och intressant.

Vi ses,
Håkan Nytorp • Styrelseordförande Automation Region
Divisionschef ABB Process Automation