Attrahera utländska investeringar inom automation!

Notis · 2010-12-20

Stockholm Business Region Development (SBRD) arbetar med att attrahera utländska investeringar till Stockholm-Mälarregionen på uppdrag av 50 kommuner inom Stockholm Business Allience (SBA). Ett av SBRDs fokusområden är automation och SBRD samarbetar där nära med Automation Region och Robotdalen. Under 2011 kommer SBRD att kontakta ett stort antal företag i Tyskland, Österrike, Schweiz och norra Italien för att berätta om de möjligheter och styrkor som finns i Sverige.

– Vi arbetar ofta med att marknadsföra det industriella kunnande som finns inom vissa nischer, berättar Torbjörn Bengtsson på SBRD. Det kan handla om att bedriva egen eller outsourcad produktutveckling här, men även om strategiska samarbeten med mindre svenska teknikbolag som ofta har teknik som kan integreras med en större aktörs totala erbjudande. Så länge det rör sig om pengar eller arbetstillfällen till regionen så är vi och SBA nöjda!

SBRD kommer att genomföra ett antal möten under bland annat Hannovermässan 4-8 april och Motek Italy/Industrial Machinery i Parma 24-26 mars. Om någon inom Automation Regions nätverk är på plats på dessa mässor och/eller har uppslag och idéer kring vad som kan attrahera en utländsk automationsaktör att satsa i regionen, ta gärna kontakt med Torbjörn Bengtsson på Stockholm Business Region Development: 08-508 280 06 eller torbjorn.bengtsson@stockholm.se.