Automation – för en säker färd

Ledare · Ove Nee • Director TCMS • Bombardier Transportation Sweden AB · 2013-08-23

Genom åren har Bombardier Transportation varit en global spelare på området automation inom tågstyrning. År 2008 – under den största internationella tågmässan, Innotrans – lanserade Bombardier Transportation en hel plattform med fullt stöd för IP-kommunikation, varigenom den ledande positionen inom området befästes. Den fortsatta utvecklingen fokuserade på säkerhet och uppfyllandet av utveckling enligt SIL-2 (Safety Integrity Level). Intressant att notera är att Projekt ARKEN inom Automation Region nu även introducerar en utbildning inom Safety/SIL, som har visat sig vara väldigt populär.

Tack vare en stor utvecklingsinsats kan vi lansera denna nya plattform i några av våra stora pågående leveransprojekt på en global nivå.

Särskilt uppmärksammade är regionaltåget Regio 2N till SNCF i Frankrike och Zefiro Italy till Trenitalia i Italien (se bild). Huvuddelen av plattformen har utvecklats på Bombardier Transportation i Västerås.

Genom ett tätt samarbete med flera företag knutna till Automation Region har vi inte bara ytterligare förstärkt vår position på marknaden, utan även visat att Automation Region har den sammansättning av företag som gör det möjligt att presentera innovativa lösningar i en starkt konkurrensutsatt omgivning.

Ove Nee • Director TCMS • Bombardier Transportation Sweden AB