Automation Expo i Ludvika

Notis · 2012-12-19

Automation Expo genomfördes i Ludvika den 20 november i samarbete med High Voltage Valley. Invigningstalade gjorde Birger Drugge från ABB Capacitors och expot lockade ett 50-tal deltagare inklusive 20 utställare. På bilden ses besökare i samtal med representanter från bland andra Novotek och Aros Circle. Det blir säkerligen fler Expon i Ludvika, speciellt med tanke på att det denna gång tyvärr krockade med en del andra arrangemang. Mer information har christer.gerdtman@motioncontrol.se.