Automation Expo med industrihistoria

Notis · 2012-09-28

Den 20 september genomförde Automation Region och dess medlemsföretag ett Automation Expo, vilket var premiär i Nyköping. Schneider Electric med Georg Lannge i spetsen stod för lokaler och passade även på att tillsammans med Automation Regions biträdande processledare Karolina Winbo hälsa de 35-talet deltagarna välkomna.

Därefter berättade Magnus Berg från SSAB om deras utvecklingsresa under rubriken ”Utmaningar för SSAB i Oxelösund”. De har arbetat hårt för att utveckla material och processer för att anpassa sig till kunder och efterfrågan; idag är det nästan så att medarbetarna blir oroliga när det inte är några förändringar på gång … Ett inspirerande framgångsexempel! Åtta utställare från Automation Region utnyttjade möjligheten att träffa kunder och kollegor från Nyköping: ABB Lågspänningsprodukter, Addiva, EIE Maskin, Motion Control, Pepperl+Fuchs AB, Smidja samt, förstås, Schneider Electric. Representanterna tog även tillfället i akt för en rundvisning i Schneiders Thorsmanfabrik, vilket var en blandning av nytänkande och imponerande industrihistorik. Åke Sjögren, ansvarig för anläggningen, berättade bland annat hur de sparat mängder av energi genom att styra förbrukningen.

Med rörelsevakter i rummen står aldrig lyset på i onödan och ljuset i korridorerna är timerstyrt. Sedan två år har de investerat i ett nytt styrsystem för värme och ventilation, anpassat efter årstiderna. Mycket avancerad fastighetsautomation! Det är dock ett ständigt pågående arbete och de får regelbundna besök för ”audits” från huvudkontoret. Även i produktionen är processerna optimerade med arbetsrotation och tillverkning endast efter order. Det var en faktaintensiv och intressant avslutning på dagens Automation Expo och ett upplägg vi säkert får anledning att återkomma till!


Automation Regions Karolina Winbo och Schneider Electrics Georg Lannge
hälsade alla välkomna till Thorsmanfabriken.


Utställare och besökare i samspråk på Automation Expo i Nyköping.


Åke Sjögren berättade initierat och engagerat om historia och utveckling vid
Schneider Electrics Thorsmanfabrik.