Automation Expo med Stora Enso-bruket Fors

Notis · 2015-04-30

AutomationExpo i Avesta

Den 23 april gästade Automation Expo Avesta, där Stora Enso Fors Bruk AB stod som värd. Omkring 75 besökare tog chansen att träffa de 16 utställande företagen som fanns på plats. Stora Enso har 27 000 anställda över hela världen varav 4 800 arbetar i Sverige på flera orter. På bruket i Fors arbetar omkring 550 personer.

Cecilia Carter, vd på Fors Bruk, höll en uppskattad presentation om framtidsplaner och utmaningar. Bruket har en marknadsledande position inom olika typer av specialkartong, främst för förpackningar. Cecilia berättade att de vill hitta nya marknader och produkter där kartong kan ersätta glas och plast. Samtidigt ökar konkurrensen från andra producenter, såväl i Sverige som utomlands.

Nästa Automation Expo arrangeras den 16 juni i anslutning till automationsbranschens egen utekväll Night Aut. Planeringen pågår för fullt och mer information kommer inom kort.