Automation Hotlist skapar möjligheter för internationella investerare

Ledare · Jenny Berthling, Head of ICT, Invest Stockholm · 2018-05-29

Jenny Berthling, Head of ICT, Invest Stockholm.

Invest Stockholm och Automation Region har haft ett löpande samarbete sen några år tillbaka. Nu vill vi fördjupa vårt strategiska samarbete för att ta fast på de resurser och möjligheter som vår respektive organisationer tillhandahåller. Invest Stockholm är ett kommunalt helägt bolag av Stockholm stad. Sedan 2006 ingår bolaget även i ett näringslivssambete som spänner över 8 län med namnet Stockholm Business Alliance.

Samarbetet går ut på att Invest Sweden tar täten och leder ett proaktivt arbete inom tre olika områden: Business services, Investment Promotion samt International Marketing under ett gemensamt varumärke ”Stockholm, the Capital of Scandinavia”. Inom ramen för investeringsfrämjande aktiviteter kommer Invest Stockholm och Automation Region i kontakt med varandra eftersom Västerås också är anslutet till Stockholm Business Alliance.

Vi på Invest Stockholm har ett uttalat mål/uppdrag att dra in ett visst antal investeringar till Stockholmsregionen som består av 55 medlemskommuner inom Stockholm Business Alliance. Tillväxt är vårt ledord.

Det finns cirka 6 000 investeringsfrämjande organisationer ute i världen som konkurrerar om att få utländska direktinvesteringar till sina städer, regioner och länder. Den internationella konkurrensen har intensifierats under de senaste åren, inte minst med tanke på ökade påtryckningar från så kallade emerging economies. Vårt investeringsfrämjande arbete bedrivs huvudsakligen med utgångspunkt i olika industrisektorer där vi identifierat att det finns konkurrensfördelar för Stockholmsregionen. Industriell automation är en nisch som ingår i ICT (Information Communication Technology), en av våra prioriterade sektorer.

Invest Stockholm har en så kallad Hotlist. Konceptet togs fram av vårt team inom Life Science för att kunna visa upp de spetskompetensområden som har tillräckligt stor kritisk massa av bolag inom Stockholmsregionen. Konceptet har också visat sig vara ett effektivt kommunikationsverktyg gentemot internationella investerargrupper som löpande efterfrågar konkreta investeringsmöjligheter.

För att hamna på listan bör bolagen bör uppfylla följande kriterier:
• Bolaget ska redan ha kommersialiserade innovationer eller tjänster
• Bolaget ska befinna sig i en expansionsfas och vara öppna för att ta in utländska kapital för att kunna växa ytterligare
• Bolaget söker efter strategiska partnerskap

Värde skapas genom vårt strategiska samarbete där vi erbjuder medlemmar inom Automation Region möjlighet att synas och marknadsföras i relevanta sammanhang kostnadsfritt. För bolag som uppfyller kriterierna för Hotlist ingår även proaktiv marknadsföring mot den relevanta investerargruppen.
Nyttan för ett företag kan till exempel vara att använda Invest Stockholms breda internationella nätverk som komplement i samband med bolagets internationella expansion. Nätverket kan även fungera som en ytterligare marknadsförings- och kommunikationskanal för att synliggöras inom relevant sammanhang (industriell automation).

Med gemensamma krafter är Invest Stockholm och Automation Region nu i färd med att ta fram ett generellt införsäljningsmaterial kring industriell automation. Syftet med detta är att kunna ha en samsyn kring vår kommunikation mot den internationella marknaden. I nästa steg har vi tänkt koppla på Hotlist inom industriell automation för att visa konkreta investeringsmöjligheter för den internationella investerargruppen.

I vårt arbete tar vi även emot en hel del internationella besök/affärsdelegationer som skulle kunna vara intressanta för medlemmarna att medverka vid. Nätverksmingel och B2B-matchmaking är vanliga inslag i samband med dessa besök. Utöver detta medverkar vi också vid internationella mässor och events under året. Där vill vi gärna kraftsamla våra resurser för att få störst utdelning.

För mig som jobbar med ”connecting the dots” gäller det att lära känna och bygga relationer med bolag inom Automation Region. På det viset kan vi jobba med att identifiera affärsmöjligheterna på ett effektivt sätt.

Jag tror det finns massor bra saker som vi redan gör hos vår respektive organisation. Vi har tillsammans jobbat fram ett bra grundmaterial att arbeta vidare med. Genom vår goda och löpande dialog kring varandras aktiviteter kan vi snabbt identifiera de tillfällen där vi kan skapa värden för varandra.

Jenny Berthling
Head of ICT, Invest Stockholm