Automation i förändring

Ledare · Erika Bellander • Bellwox AB · 2012-02-29


Erika Bellander
Bellwox AB

När vi automatiserar produktion och sätter in robotar är vi väl medvetna om att de inte kan hantera kringinformation, extra data och speciallösningar. Det krävs tester, lärande och prov i hög produktionstakt, innan saker går problemfritt. Många företag är väldigt bra på detta.

Vid automatisering av våra egna arbeten (tjänster), till exempel inköp, projektarbete och lönehantering, behöver vi diskutera hur vi snabbast kommer igenom inkörningsperioder och får ärendeflödena produktiva, effektiva och med bibehållen kvalitet. Ledningen i ett företag behöver förstå vilka utmaningar som finns internt, när högst medvetna och kompetenta specialister ska samverka över hela världen i mer och mer chokade ärendeflöden. Den strategiska planeringen måste innefatta delaktighet, lärande, kommunikation och ansvarstagande även i mellanleden i organisationen. Agilt arbete och Lean-filosofi behövs för att det hela ska fungera, men även en naturlig och hållbar verksamhetsstruktur som innefattar IT-miljö och organisation, där vi lätt kan uttrycka och få tag på relevant information, samt få den hjälp vi behöver när vi inte riktigt vet vad vi vill eller har en komplex uppgift. Jag har stött på ledare som tror att de kan hantera situationen. Jag har även stött på många frustrerade personer som önskar att ärendena i systemen ska fungera bättre.

Automation Region har en nyckelroll för att vi ska kunna hjälpa vararandra och stärka erfarenhetsutbytet kring komplexa frågor. Nätverket ökar konkurrenskraften i regionen och gynnar de enskilda företagen. Jag är medlem för att jag vill vara med och stötta en positiv utveckling och hjälpa till att finna nya arbetssätt för en utmanande tid.

Erika Bellander • Bellwox AB