Automation med förpackningskluster

Notis · 2013-02-27

Packbridge, det internationella förpacknings- och logistikklustret, har erhållit medel från Tillväxtverket vilket lett till en form av samarbete med Automation Region. De kommer att genomföra en variant av Automationsnäste med sina klusterföretag i Västerås, något som även kommer att sändas på Packbridge-TV. Arrangemanget kallas ”Automatisering ökar konkurrenskraften” och genomförs klockan 15:00-17:00 den 11 april, troligtvis på Automation Center (vi återkommer med detaljer). Läs mer på www.packbridge.se.