Automation möjligheten till en bättre arbetsmiljö och säkrare gruvdrift

Ledare · Madeleine Martinsen • ABB Service
Global R&D Manager Hoist & Underground Mining · 2013-04-30

”Det kan bara bli bättre” är något som den globala gruvbranschens företag kan skriva under på inom områdena hälsa, säkerhet och miljö. Sett ur ett globalt perspektiv finns det mycket att göra, men i Sverige har vi kommit en bra bit även om det fortfarande kan bli bättre.

Vem kunde ana för 20 år sedan att vi idag, med hjälp av forskning och utveckling av automatiserade lösningar, skulle kunna utvinna gruvorna ovanför jord i kontorsmiljöer och i kontrollrum – och dessutom erbjuda servicetjänster som utförs via fjärruppkoppling? Att dåtidens tunga gruvarbetarjobb, förknippade med hälsorisker, smutsig arbetsmiljö och stor osäkerhet, kunde utvecklas till säkrare arbetsplatser för medarbetarna att vistas i? Och än mindre kunde någon ana att utbildningsbehovet för dagens gruvmedarbetare skulle kräva en ingenjörsutbildning …

Att den globala gruvindustrin står inför flera förändringar råder det inget tvivel om. Investeringarna i branschen varierar stort från land till land, vilket gör att de kommit olika långt med implementeringen av automatiserade lösningar. Svenska företag inom gruvbranschen fortsätter att vara bland de världsledande företagen inom områdena säkerhet och miljö. Att vi har prioriterat dessa områden och avser att fortsätta investera i dessa kan vi läsa om i ”PwC Gruvbarometer 2013”. Vidare finns det en tro på gruvetableringar i Sverige enligt ”Dagens Industri – Natural Resources”, februari 2013. Enligt artikeln ”Stor tillväxtpotential i nya och befintliga gruvor” har Sveriges regering en uttalad strategi som talar om att landets 15 aktiva metallgruvor mycket väl kan närma sig det dubbla redan år 2020. Som kuriosa kan nämnas att den svenska mineralindustrin omsätter tillsammans med stål- och metallverken – som utgör nästa steg i förädlingskedjan – 220 miljarder kronor och sysselsätter nästan 60 000 människor. Mineralindustrin svarar för 19 procent av det svenska nettoexportvärdet. Med dessa fakta kan vi börja ana vad ytterligare 15 nya gruvor kan innebära för Sverige.

På ABB i Sverige har vi flera forsknings-och utvecklingsprojekt, såväl på Corporate Research som på enheten Mining, som syftar till att skapa produkter och systemlösningar för en hållbar gruvverksamhet. Därutöver har ABB Service i Sverige utnämnts till ett ”Main Technology Center”, vilket innebär globalt ansvar för att utveckla servicetjänster till gruvspel och underjordsverksamheten. Vi jobbar kontinuerligt med hälsa och säkerhet, de ligger överst på ABBs agenda. I Sverige är vi bland de bättre i världen och tänket har vi med oss genom produktutvecklingsfaserna; ju bättre och säkrare arbetsmiljö ABB åstadkommer för sina kunder, ju säkrare arbetsmiljö skapar vi för våra servicetekniker. Sammanfattningsvis är det en vinna/vinna-situation. Inom ABBs serviceverksamhet blir uppdraget att sprida det goda exemplet i den globala gruvindustrin inom dessa områden, för totalt sett i branschen finns det mycket kvar att göra för en säker arbetsmiljö.

Madeleine Martinsen • ABB Service
Global R&D Manager Hoist & Underground Mining