Automation – nyckeln till Eco Efficient Economy

Ledare · Charlotte Brogren · Generaldirektör Vinnova · 2009-11-26


Charlotte Brogren
GD Vinnova
Under Sveriges EU-ordförandeskap har begreppet Eco Efficient Economy lanserats. Vad man menar är att det inte finns något motsatsförhållande mellan framtida affärsmöjligheter och en positiv påverkan på miljön. Här finns givetvis stora möjligheter för nya Clean Tech-företag, men vad som inte alltid lyfts fram är att automation faktiskt har en viktig roll att spela. Det absolut mest effektiva sättet att reducera negativ miljöpåverkan är att verka för att utsläpp eller onödig resursutnyttjande minimeras, istället för att fokusera på ”end-of-pipe”-lösningar. Det är detta som är att automatisera; förhindra utsläpp, minimera råvaruförbrukning och använda energi så effektivt som möjligt. Övervakning, styrning och kontroll är vad det i slutänden handlar om.

Förutom kopplingen till Eco Efficient Economy är automation också en förutsättning för att vi ska kunna behålla produktion i västvärlden. Och produktionen behövs, inte bara för att den skapar så många kringtjänster som logistik, transporter och infrastrukturer etc, utan också för att den utgör en viktig del för att kunna bedriva relevant och långsiktig forskning som i många fall kräver nära samarbete med produktion för att bli riktigt vass.

I Sverige har vi en stor och framgångsrik automationsbransch. Här utgör Automation Region en bra plattform för att visa enad front med inte bara de stora aktörerna, utan också med de många mindre företag som utgör en stor del av branschen. Automation Region kan utgöra en länk mellan stora och små företag, ett stöd för att skapa större helhetslösningar med internationell genomslagskraft. I automationsbranschen har vi en spetskompetens för framtida exportintäkter, men den möjliggör även en effektiv produktion, utveckling och forskning i Sverige framöver.

Charlotte Brogren · Generaldirektör Vinnova